No 1970.gada līdz 1974.gadam

1970.gads 

1970-01-06 Padomju Druva, Pašdarbība - mūža garumā. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrikas klubs, Tālivaldis Teteris, kluba vadītājs, pašdarbības kolektīvi, Ilmārs Norītis, Valda Norīte, Māris Vērmanis, Kārlis Lambergs, Vilma Skraustiņa, Voldemārs Krūmiņš            Word dokuments

1970-01-08 Padomju Druva, Ja visi kopā. Atslēgvārdi: Līgatnes pilsētciemats, izpildkomiteja, apzaļumošana, vētra, Dailis Purgailis.     Word dokuments

1970-01-31 Padomju Druva, Dziesmas lielajai dienai. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrikas klubs, rajona kori, Lilita Grundberga, Ilmārs Norītis     Word dokuments
 
 
 
 

1970-06-18 Padomju Druva, Nevis kārumnieki, bet noziedznieki. Atslēgvārdi: Līgatne, zagšana, Jānis Lipiņš, Valters Eglītis, Guntis Lauris, P.Beitāns, pagrabi, J.Kušķis        Word dokuments

 
1970-06-20 Padomju Druva, Trīs sievietes, viens mērķis. Atslēgvārdi: Līgatnes ambulance, Valda Tomase, Aina Tetere, Valentīna Braķe, Inese Beķere          Word dokuments 
 
1970-07-30 Padomju Druva, Ar bagātīgu izdomu. Atslēgvārdi: Līgatnes vidusskola, pionieru nometne, Straume, Beate Zariņa, Valda Tomase.    Word dokuments
 
1970-08-01 Cīņa, Gandrīz kā Krilova fabulā. Atslēgvārdi: Līgatnes pilsētciemats, Ķempju sakaru nodaļa, telefona līnija, Andrejs Cīrulis        Word dokuments

1970-08-18 Padomju Druva, Apspriežam saistību izpildi. Atslēgvārdi: ražošanas plāni, kultūra, labiekārtošana, Anna Eglīte        Word dokuments
  
 

1970-12-05 Padomju Druva, Svarīgākais priekšnoteikums. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Felikss Kiake, ražošanas attīstība       Word dokuments
  
 
1971.gads
 
 
 
 
1972.gads
 
 
 
1973.gads
 
1973-08-14 Padomju Jaunatne, Līgatnes posts. Atslēgvārdi: Līgatne, dabas aizsardzība, Gaujas Nacionālais parks, huligānisms, G.Eniņš         Word dokuments
 
 
1974.gads
 

1974-01-12 Padomju Druva, Pirmorganizācija mūsu skatījumā. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, partija, pirmorganizācija, Ļeņins, Māris Vērmanis, Francis Ruģis, Gunārs Kamšs, Gaļina Ozoliņa, Anatolijs Vologžanovs, Aldis Liberts, Mintauts Užāns, Tālivaldis Teteris       Word dokuments