No 1990.gada līdz 1994.gadam
1990.gads 

1990-01-10 Izglītība, Vai šogad burtnīcas būs? Atslēgvārdi: burtnīcu cena, Līgatnes papīrfabrika, Valda Norīte        Word dokuments

1990-02-21 Izglītība, Burtnīcai – burtnīcas cenu. Atslēgvārdi: burtnīcu cena, Līgatnes papīrfabrika, Valda Norīte                   Word dokuments

1990-06-17 Rīgas Balss, Man kauns savu rūpnīcu rādīt cilvēkiem. Atslēgvārdi: avīžu papīrs, celuloze, Līgatnes papīrfabrika, Ilmārs Norītis, Raimonds Garenčiks        Word dokuments
 

1990-07-03 Padomju Druva, Nav skaidrs, uz ko cerēt. Atslēgvārdi: Līgatnes pilsētciemata attīstība, Andris Kaņeps, Aivars Balodis        Word dokuments

1990-08-10 Noplēšamais kalendārs, Sigulda —  Nurmiži — Līgatne (13 km). Atslēgvārdi: tūrisma maršruta apraksts, Līgatne        Word dokuments

1990-08-07 Druva, Mūža darbs papīrrūpniecībā. Atslēgvārdi:Dāvis Strazds, Līgatnes papīrfabrika, izdevniecība                Word dokuments

1990-12-20 Tēvzeme Avīze, Suntažos kopā ar «Pekšņiem». Atslēgvārdi: pašdarbība, Pekšņi, Ita Bērziņa, Zane Kalniņa, Anda Janitēna, Liene Janitēna, Ilze Mūrmane, Guna Buša, Dace Krūmiņa, Zanda Bērziņa, Sandis Miltovičs, Valts Miltovičs, Linards Jaunzems, Diāna Spertāle, Valentīna Miltoviča, Ints Miltovičs, Jānis Jarāns                   Word dokuments

1991.gads
 
1991-05-14 Padomju Druva, Vēl viena sezona. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, klubs, koris, Andrejs Matīss               Word dokuments

1991-06-08 Diena, Latvijā ražos papīru vērtspapīriem. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, vērtspapīri, Jānis Ozols           Word dokuments

1991-07-11 Padomju Druva, Līgatniešu "Līgate". Atslēgvārdi:
Līgatnes vidusskola, folklora, Ināra Vimba, Zita Dravniece, Vita Šulce, Ieva Šulce, Līva Šulce, Kārlis Šulcs, Mārtiņš Treijs, Pēteris Treijs, Eva Treija, Kārlis Treijs, folkloras kopa Līgate, Voldemārs Stelbergs                             Word dokuments
 
1991-01-17 Druva, Speciestāde maina statusu. Atslēgvārdi: Skaļupes, Tālivaldis Teteris, rehabilitācijas centrs Līgatne           Word dokuments
 
1991-02-08 Druva, Līgatnes papīram – zaļā gaisma. Atslēgvārdi: Ilmārs Norītis, Līgatnes papīrfabrika, makulatūra                   Word dokuments 

1991-02-28 Druva, No kundēm ne atkauties. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, privatizācija                                Word dokuments
 
1992.gads

1992-02-29 Latvijas Jaunatne, Urrrā! Līgatnes papīrfabrika par pieņemamu cenu sākusi ražot avīžpapīru no makulatūras. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Verners Rudzītis, makulatūra, avīžpapīrs, brīvā prese, Ivars Godmanis, Jānis Dinēvičs, Andrejs Cīrulis                                     Word dokuments

1992-07-23 Latvijas Jaunatne, Mīļš paldies līgatniešiem! Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Ilmārs Norītis, Līgatnes papīrs, makulatūra                                   Word dokuments
 
1993.gads

 1992-10-26 Latvijas Jaunatne, Latvijas papīrrūpniecība grimst... Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Arnolds Markss, Latvijas papīrrūpniecība, Sloka, Jugla, Jaunciems, Staicele, Ranka                   Word dokuments