Noderīgi, meklējot vēsturē cilvēkus, notikumus...

 

Enciklopēdijas
Elektroniskās enciklopēdijas, kas palīdzēs orientēties vēstures terminu un notikumu skaidrojumā
 

Muzeji
Šeit pieejama informācija par Latvijas valsts un reģionālajiem muzejiem, par aktualitātēm muzeju jomā
 

 

Kultūrvēsturiskās vietas
Informācija par Latvijas skaistākajām pilīm, muižām, kas ir saglabājušas savu senatnīgo gaisotni un vērtību.

 

 

 

Attēlu datubāzes: 

 Adreses:

Informācija: