Līgatnes apvienības pārvalde

 

Līgatnes apvienības pārvaldes darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30

Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/           

         


REKVIZĪTI

 

No 2022.gada 1.janvāra Cēsu novadam vienoti norēķinu un ziedojumu rekvizīti.

Cēsu novada pašvaldība
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Reģ.Nr. 90000031048

Konti maksājumiem:
LV51 UNLA 0004 0131 3083 5   visiem maksājumiem izņemot NĪN
LV34 UNLA 0055 0004 7818 2   SEB NĪN maksājumiem
LV36 HABA 0001 4020 3883 7   visiem maksājumiem izņemot NĪN
LV71 HABA 0551 0519 4573 1   HABA NĪN maksājumiem
LV60 PARX 0002 6785 6001 7   visi maksājumi
LV73 RIKO 0002 0131 0575 1   visi maksājumi
LV23 LPNS 0004 1034 4533 1   visi maksājumi, iespējams veikt skaidrā naudā

Ziedojumiem:
LV82 UNLA 0050 0026 9190 1
LV45 HABA 0551 0078 6464 6

Norēķiniem ar Cēsu novada pašvaldību izmanto e-pastu: rekini@cesis.lv

 

               

Tīmekļa vietne: www.ligatne.lv

Sociālie tīkli:

www.facebook.com/Ligatne

www.twitter.com/Ligatne

www.instagram.com/laimiga_zeme_ligatne

Informācijas ievietošana novada mājas lapā un sociālajos tīklos: e-pasts: santa.kulite@cesunovads.lv

Informatīvais izdevums: „Līgatnes Ziņas”  

No 2022.gada tiek izdots Cēsu novada informatīvais izdevums vienu reizi mēnesī. Materiālus pašvaldības informatīvajam izdevumam „Cēsu Novada Vēstis” sūtīt e-pasts: santa.kulite@cesunovads.lv

 

Līgatnes apvienības pārvaldes pieejamība:

Līgatnes pilsēta

Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes pisēta, Cēsu novads, LV-4110

 tel. 64153176, mob. 26415809,

e-pasts: ligatne@cesunovads.lv

 Darba laiks: 

 Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no      8:00 - 16:30

Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/                  

 

    Līgatnes pagasts

 Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

 tel. 64155636, mob. 26190680,

e-pasts: ligatne@cesunovads.lv

Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no       8:00 - 16:30

 Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/