Līgatnes apvienības pārvalde

 

 Līgatnes apvienības pārvaldes darba laiks
  Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30
  Trešdienās no 8:00 - 18:00

                                       Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/           

          

 

Rekvizīti

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde

Reģistrācijas Nr.

LV 90000057333

Juridiskā adrese

Nītaures iela 6 Augšlīgatne Līgatnes pagasts, Cēsu novads LV-410

 

AS "SEB banka"

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr.: LV45UNLA0050014285716

 

AS “Swedbank”

bankas kods: HABALV22

konta Nr.: LV47HABA0551012412261

 

 

               

Tīmekļa vietne: www.ligatne.lv

Sociālie tīkli:

www.facebook.com/Ligatne

www.twitter.com/Ligatne

www.instagram.com/laimiga_zeme_ligatne

Informācijas ievietošana novada mājas lapā un sociālajos tīklos: e-pasts: sabine.metala@ligatne.lv

Informatīvais izdevums: „Līgatnes Ziņas”  

Līgatnes novada pašvaldības informatīvais izdevums tiek izdots vienu reizi mēnesī. Materiālus pašvaldības informatīvajam izdevumam „Līgatnes Novada Ziņas” sūtīt e-pasts: ligatnes.zinas@gmail.com

 

Līgatnes apvienības pārvaldes pieejamība:

Līgatnes pilsēta

Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes pisēta, Cēsu novads, LV-4110

 tel. 64153176, mob. 26415809,

e-pasts: novadadome@ligatne.lv

 Darba laiks: 

 Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no      8:00 - 16:30

Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/                  

 

    Līgatnes pagasts

 Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

 tel. 64155636, mob. 26190680,

e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv

Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no       8:00 - 16:30

 Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/