Nūjošana senioriem

Nūjošana senioriem

Dienas Vieta Laiks Nodarbību vadītāja
Piektdienās Pii Zvaniņi no 13.30 - 14.30 Ligita Stabulniece
Piektdienās Līgatnes Kultūras nams no 15.00 - 16.00 Ligita Stabulniece

Tālrunis informācijai: nodarbību vadītāja Ligita Stabulniece - 29184894