Pakalpojumi

SIA “Līgatnes komunālserviss”

SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDIS

(spēkā no 2018. gada 1. februāra)

 

 

1.

 

Komunālie pakalpojumi

 

Mērvienība

 

EUR bez PVN *

EUR bez PVN * ārpus darba laika

1.1.

Aukstais ūdens

mᵌ

1.17 EUR (spēkā no 2019. gada 1. maija)

-

1.2.

Kanalizācija

mᵌ

1,74 EUR

(spēkā no 2019. gada 1. maija)

-

1.3.

Kanalizācijas tīklu tīrīšana

 

*Samaksa pēc kalkulācijas

*Samaksa pēc kalkulācijas

1.4.

Asenizācija (5m³)

1x

60,00 EUR

72,00 EUR

1.5.

Asenizācijas pakalpojumi(ārpus Līgatnes novada teritorijas)

 

*Cena pēc vienošanās

*Cena pēc vienošanās

2.

Pakalpojumu izcenojumi

 

 

 

2.1.

Ūdens patēriņa skaitītāja montāža/ demontāža un plombēšana      ( bez materiāliem ar klienta ūdens patēriņa skaitītāju)

1 gab.

10,00 EUR

20,00 EUR

2.2.

Ūdens skaitītāja filtra tīrīšana un plombēšana

 

5,00 EUR

10,00 EUR

3.

Transporta pakalpojuma izmaksas

 

 

 

3.1.

Traktortehnikas pakalpojums

1 stunda*

24,08 EUR

30,10 EUR

3.2.

Universālā pašgājēja mašīna BOBCAT S450 ar rotējošu birsti/ kausu-pakalpojums

1 stunda*

25,00 EUR

31,00 EUR

3.3

Traktortehnikas pakalpojums ar piekabi

1 stunda*

27,28 EUR

33,30 EUR

3.4.

Sniega tīrīšana ar traktortehniku

1 stunda*

27,47 EUR

33,49 EUR

3.5.

Kravas furgona VW LT 35 pakalpojums

h + km

0,60 EUR/km + 9,18 EUR/h

0,60 EUR/km + 15,20 EUR/h

3.6.

Augstspiediena skalošanas iekārtas pakalpojums

1 stunda*

50,00 EUR

50,00 EUR

3.7.

Vakummucas pakalpojums(izņemot asenizāciju)

1 stunda*

30,00 EUR

36,00 EUR

4.

Pļaušanas pakalpojumi

 

 

 

4.1.

Zāles pļaušana ar trimmeri pakalpojums

1 stunda*

12,96 EUR

18,98 EUR

4.2.

Zāles pļaušana ar trimmeri īpaši aizaugušās platībās, pakalpojums

1 stunda*

*Cena pēc vienošanās

*Cena pēc vienošanās

4.3.

Zāles pļaušana ar raideri, pakalpojums

1 stunda*

15,91 EUR

21,93 EUR

4.4.

Zāles pļaušana- smalcināšana ar traktortehniku  pakalpojums

1 stunda*

31,07 EUR

37,09 EUR

4.5.

Zāles pļaušana- smalcināšana ar traktortehniku  pakalpojums aizaugušās platībās

1 stunda*

*Cena pēc vienošanās

*Cena pēc vienošanās

4.6.

Zāles pļaušana universālā pašgājēja mašīnu BOBCAT S450

1 stunda*

25,00 EUR

31,00 EUR

5.

Labiekārtošanas pakalpojumi

 

 

 

5.1.

Dzīvžoga apgriešana pakalpojums

1 stunda*

12,96 EUR

18,98 EUR

5.2.

Motorzāģa pakalpojums

1 stunda*

12,96 EUR

18,98 EUR

5.3.

Koku zaru zāģēšanas pakalpojums

1 stunda*

*Cena pēc vienošanās

*Cena pēc vienošanās

6.

Speciālistu/transporta pakalpojumi

 

 

 

6.1.

Tehniskā strādnieka pakalpojums

1 stunda*

9,18 EUR

15,20 EUR

6.2.

Elektromontiera pakalpojumi

1 stunda*

9,18 EUR

15,20 EUR

6.3.

Metinātāja pakalpojums

1 stunda*

15,20 EUR

21,22 EUR

6.4.

Nobrauktā kilometra cena

km

0,60 EUR

0,60 EUR

 

 

*Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri nosakāmi vienojoties pēc atsevišķas tāmes.

1 stunda* - minimālais laika dalījums - pusstunda 

www.ligatne.lv – tel.64153509 - komunalserviss@ligatne.lv