Par Līgatnes kultūras nama sieviešu vokālo ansambli
Mēs lepojamies! Līgatnes novada sieviešu vokālajam ansamblim  "MANTOJUMS"  1. vieta Cēsu apriņķa vokālo ansambļu skatē 2013
2013-03-06
Mēs lepojamies! Līgatnes novada sieviešu vokālajam ansamblim "MANTOJUMS" 1. vieta Cēsu apriņķa vokālo ansambļu skatē 2013
Vokālo ansambļu sadraudzības koncerts Līgatnē, 06.03.2011., video Anita Jaunzeme
2011-03-10
Vokālo ansambļu sadraudzības koncerts Līgatnē, 06.03.2011., video Anita Jaunzeme
Vokālo ansambļu sadraudzības koncerts Līgatnē. Koncertā piedalījās ansambļi no Līgatnes, Raunas, Priekuļiem, Valmieras, Pārgaujas novada. Koncerta nobeiguma dziesma