Par skolu

Laipni lūgti Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā!

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas misija ir radīt mācību vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kas spēj pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas vīzija ir izglītības iestāde, kuras darbība balstās uz audzēkņu, pedagogu un  vecāku profesionālu un radošu sadarbību un organiski iekļaujas vietējā kultūrvidē.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs 2018./2019. mācību gada izlaiduma koncertā

2020./ 2021. mācību gadā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā mācās 76 audzēkņi. 45 skolēns apgūst mūziku, bet 31- vizuāli plastisko mākslu. Vēl 27 pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērni interešu izglītības programmas ietvaros darbojas Mūzikas un mākslas studijā, sagatavojoties mācībām Mūzikas un mākslas skolā.

Skola īsteno 11 licencētas izglītības programmas:


Ko Jūsu bērnam sniedz mūzikas, zīmēšanas un veidošanas studijas?

Vispārējo attīstību

 • Uzmanību, uzcītību
 • Organizētību, atmiņu
 • Koncentrēšanos, izturību
 • Koordināciju, pacietību
 • Nosvērtību, domāšanu
 • Kritisku vērtēšanu
 • Uzstāšanās prasmi
 • Citu mācību priekšmetu labāku apguvi

Profesionālo attīstību

 • Skolu beidzot, absolventi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, kas dod iespēju turpināt mācības mūzikas vai mākslas vidusskolā un pēc tam Mūzikas vai Mākslas akadēmijā

Ko piedāvā Līgatnes Mūzikas un mākslas skola?

Individuālu pieeju katram bērnam

 • Grupu nodarbībās mazāk bērnu nekā vispārizglītojošās skolās
 • Individuālas nodarbības, apgūstot mūzikas instrumenta (klavieres, akordeons, vijole, čells, flauta, trompete, trombons, eifonijs, mežrags, tuba) spēli

Akreditētās mācību iestādes pasniedzēji

 • Augsti kvalificēti un pieredzējuši mākslinieku un pedagogi, kas regulāri turpina studijas un apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus

Audzēkņi un absolventi

 • Latvijas un starptautisko konkursu laureāti, Dziesmu svētku regulāri dalībnieki
 • Citu jomu speciālisti, kas guvuši panākumus un atzinību

Vecāki

 • Zina, ka bērns lietderīgi pavada laiku un ir drošās rokās, kur prasmīgi rūpējas par viņa attīstību
 • Regulāri seko līdzi bērna studijām, atbalsta viņu un palīdz mācībās, lai skolā pavadītais laiks nestu labus augļus

Mācību process notiek vizuāli patīkamās, izremontētās telpās. Nodrošinot kvalitatīvu mācīšanas un mācīšanās gaitu, regulāri tiek iegādāti jauni mūzikas instrumenti, veidots un papildināts mācību līdzekļu, materiālu, nošu un audio ierakstu fonds. Skolotājiem tiek nodrošināta piekļuve interneta pieslēgumam, ir iespēja strādāt ar mūzikas datorprogrammu.