Par uzņēmumu

Uzņēmums dibināts 2015. gadā saskaņā ar Līgatnes novada domes 10. marta lēmumu (sēdes protokols). Darbību uzsāka 2015. gada 1. aprīlī.

SIA "Līgatnes Komunālserviss" statūti

Starpperiodu (2017. gada 1. pusgads) vadības ziņojums
 

SIA “Līgatnes komunālserviss” ir 100% Līgatnes pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenās funkcijas ir:

·         Komunālo pakalpojumu nodrošināšana (ūdensapgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumapgāde);

·         Ceļu un ielu uzturēšana un teritoriju labiekārtošana;

·         Citu pakalpojumu sniegšana (zālāju pļaušana, asenizācija, santehniskie un remontpakalpojumi, galdniecības un transporta pakalpojumi u.c.)

 

        Pakalpojumu pieteikšana:

  • rakstot iesniegumu un iesniedzot Līgatnes novada domes iedzīvotāju apkalpošanas centros Līgatnē, Spriņģu ielā - 4 vai Augšlīgatnē, Nītaures ielā - 6 vai SIA "Līgatnes Komunālserviss" birojā Līgatnes pagasta Skaļupēs
  • rakstot e-pastu: komunalserviss@ligatne.lv
  • zvanot uz tālruni 64153509

 

SI

 

 

Laika ziņas
Aptaujas