Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs

Pašvaldības aģentūra "LĪGATNES  KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS"

Adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads


KONTAKTI:

Pašvaldības aģentūras direktors:

Kaspars Grīnfelds; e-pasts kaspars.grinfelds@cesunovads; tālr. 29184737

 

Aģentūras direktora vietniece kultūras jomā:

Evija Stālmeistere; evija.stalmeistere@cesunovads.lv; tālr. 29142176

 

 

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos:

 

Ingus Melnis 26415195 ingus.melnis@cesunovads.lv

 

Amatiermākslas kolektīvu koordinatore:

Daina Birne 

 

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2021. gadam

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" vidēja termiņa stratēģija 2015.-2017. gadam

Pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 2020. gada publiskais pārskats

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" 2019. gada publiskais pārskats

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" 2018. gada publiskais pārskats

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" 2017. gada publiskais pārskats

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kulūras un tūrisma centrs" 2016. gada publiskais pārskats

Pašvaldības agentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" 2015. gada publiskais pārskats

Līgatnes novada "Neformālās izglītības un amatniecības centra"nolikums

Līgatnes novada pašvadības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"nolikums

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/9  Līgatnes novada pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" maksas pakalpojumi""

 

Līgatnes novadā izsenis dzīvojuši dziedāt, dejot un spēlēt mīloši ļaudis,

kas no darba brīvajā laikā raduši iespēju sanākt pulkā,

lai mācītos, atpūstos un savu māku radītu citiem.