Kultūras un tūrisma centrs

Pašvaldības aģentūra "LĪGATNES NOVADA KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS"

REKVIZĪTI:

  • Reģistrācijas Nr. 40900034714
  • Nodokļu maksātāja Nr.: LV90010438201
  • Adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads
  • Konts: LV47HABA0551039451496

KONTAKTI:

  • Pašvaldības aģentūras direktore Daina Klints , tel. 28395513
  • raksti: kultcentrs@ligatne.lv
  • Aģentūras direktores vietniece kultūras jomā Dace Lielmane, tel. 29701011; kultura@ligatne.lv
  • Amatiermākslas kolektīvu koordinatore Daina Birne 

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2021. gadam

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" vidēja termiņa stratēģija 2015.-2017. gadam

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" 2018. gada publiskais pārskats

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" 2017. gada publiskais pārskats

Pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kulūras un tūrisma centrs" 2016. gada publiskais pārskats

Pašvaldības agentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" 2015. gada publiskais pārskats

Līgatnes novada Dienas, interešu un amatnieku centra nolikums

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/9  Līgatnes novada pašvaldības aģentūras "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs" maksas pakalpojumi""

 

Līgatnes novadā izsenis dzīvojuši dziedāt, dejot un spēlēt mīloši ļaudis,

kas no darba brīvajā laikā raduši iespēju sanākt pulkā,

lai mācītos, atpūstos un savu māku radītu citiem.

 

 

Laika ziņas
Aptaujas