Projekti
Līgatnē notiks seminārs par industriālā mantojuma potenciālu tūrismā
2018-03-27
Līgatnē notiks seminārs par industriālā mantojuma potenciālu tūrismā
Vidzemes plānošanas reģions Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" ietvaros 27. martā Līgatnē organizē semināru "Industriālā mantojuma potenciāls tūrismā". Seminārā aicināti piedalīties tūrisma objektu īpašnieki/apsaimniekotāji, tūrisma speciālisti un citi interesenti.
Līgatne piedalās projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"
2018-02-13
Līgatne piedalās projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"
Līgatnes novada dome piedalīsies Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Līgatnes novada vidusskolā skolēniem no 5. līdz 12. klasei.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
2017-12-05
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Līgatnes novada vidusskolā kopš 1. novembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Galvenās darbības Līgatnes novada vidusskolā - ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Realizēts Zivju Fonda projekts
2017-10-30
Realizēts Zivju Fonda projekts
Realizēts projekts "Agri uz nārstu migrējošo Atlantijas lašu vaislas materiāla ievākšana un izturēšana". Projekta gaitā ir nozvejoti laši, veikta lašu ikru un pieņu ievākšana un mazuļu mākslīgā atražošana.

 

 

 

ENSURE projekts: partneru tikšanās laikā Istras pussalā, Horvātijā norisinājās diskusijas par Kopējās Lauksaimniecības politikas jauno pieeju

 

Līgatnes novada dome bija viena no 13 partnerorganizācijām, kas piedalījās 2. starptautiskajā partneru sanāksmē Motovun pilsetā, Horvātijā no 11. līdz 13. aprīlim. Pasākumā piedalījās 35 ārvalstu dalībnieki no Slovēnijas, Serbijas, Čehijas, Polijas, Spānijas, Bulgārijas, Latvijas, Grieķijas, Melnkalnes, Itālijas, Ungārijas un Rumānijas. Pasākumu organizēja Vietējās rīcības grupa »Central Istria«. Trīs denu programmā patrtneri apsprieda dažādas Kopējas Lauksaimniecības politikas tēmas.

Debašu laikā partneri apsprieda veidus, kā cīnīties ar eiroskeptismu. Partneri sadalījās komandās un izteica savus uzskatus par to vai Eiropas brīvais tirgus paaugstina vai samazina vietējo produktu pārdošanas iespejas Eiropā.  Debates norisinājās Viesmīlības un tūrisma menedžmenta skolā Porečas pilsētā un debatēs piedalījās arī šīs skolas pasniedzēji un studenti. Šī bija arī laba iespēja vietējai rīcības grupai »Central Istria« prezentēt projektus, kas veicina vietējo svaigo produktu izmantošanau skolu un bērnudžarzu ēdienkartē. Prezentācijas un debates noslēdzās ar kopīgām pusdienām, ko skolas audzēkņi kopā ar pasniedzējiem bija sagatavojuši, izmantojot projeta rezultātā izstrādātās receptes. Partneri dalījās pieredzē par Lauku parlamentu un vietējo rīcību grupu darbību dažādās valstīs.

 Sanākmē piedalījās arī Eiropa Pilsoņiem Horvātijas nacionālā kontaktpunkta vadītāja, lai sniegtu ieskatu par veiktajām aktivitātēm un realizētjiem projektiem.

 Projekta partneriem bija arī iespēja ipazīt Istras pussalu. Gida pavadībā tika iepazīta skaistā Motovun pilsēta, kas ir bagāta ar savu vēsturi un skaistajiem skatiem kā arī atrašanās vietu. Bija iespēja apskatīt arī Istras kultūru caur Istriešu viduslaiku gleznojumiem – freskām, kas nosauktas par »Mirušo dejām« Beram baznīcā.  Partneri baudīja arī vispazīstamākos un populārākos Istras pussalas vīnus, trifeles, prošuto un vietējos izslavētos sierus.

 Sekojiet mums ENSURE Facebook lapā, lai iepazītos ar pasākumu un projekta aktivitāšu informāciju:  https://www.facebook.com/ensurenetwork/

 

 

Tiek uzsākts projekts ENSURE 

Līgatnes novada dome ir viena no 14 starptautiskā projekta ENSURE (Eiropas lauku apvidu kohēzijas un solidaritātes tīkls) partneriem. Projekta partneri sadarbosies šajā projektā divus gadus. Projekta partneri ir no 13 valstīm – 11 no šīm valstīm ir Eiropas Savienības valstis un divas ir kaimiņvalstis – Serbija un Melnkalne. Projektā tiek pārstāvētas sešas pašvaldības un viena reģionālā, kā arī divas nevalstiskās organizācijas.

Projekts ENSURE ir vērsts uz to, lai palielinātu nozīmīgumu tiem politikas veidotājiem, kas darbojas lauku iedzīvotāju interesēs gan Eiropas Savienības politikas, gan Eiropas pilsonības kontekstā. Pilsoņu atbalsts Eiropas Savienības lēmumu veidošanā ir ļoti zems, arī atbalsts no lauku iedzīvotājiem strauji krītas, un šī iemesla pēc projekts ir vērsts uz to, lai saprastu skepticismu pret Eiropas Savienību un veidotu Eiropas pieeju, izmantojot Eiropas Savienības demokrātijas rīkus, kā arī nodrošinot jaunus saistošus rīkus pilsoņiem.

 

Projekta laikā tiks apzinātas ikdienas problēmas, kā piemēram, vietējā attīstība, lauksaimniecībā strādājošo darbinieku pārrobežu mobilitāte, pārtikas drošība, kas ir svarīgas lauku rajonu iedzīvotājiem. Apspriežot tādus jautājumus, kas ir svarīgi lauku iedzīvotājiem, sarunu laikā tiks izrunāti jautājumi par atteikšanos no Eiropas Savienības atbalsta, eiroskepticisms un Eiropas Savienības pilsonība lauku apvidos. Projekta ilgtermiņa mērķis būs ilgstoša sadarbība ENSURE sadarbības tīkla ietvaros. 

Projekta partneru pirmā tikšanās norisināsies Slovēnijā, Bistricā, no 18.  līdz 20. oktobrim. Uzņemošā organizācija - Bistricas Attīstības un informācijas centrs – ir plānojusi sadarbības sesijas, informatīvus un projekta vadības seminārus. Projekta aktivitātēm var sekot Facebook lapā: https://www.facebook.com/ensurenetwork/  

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Programma 'Eiropa Pilsoņiem'


 

Līgatnes novads veido sadarbību ar Eiropas valstīm 

Līgatnes novada domes darbinieki un uzņēmēji no šā gada 23. maija līdz 29. maijam piedalījās programmas “Eiropa Pilsoņiem” projekta "CREATING BRIDGES FOR A CIVIC AND DEMOCRATIC EUROPE" sanāksmē A Laracha pilsētā Spānijā.

Vizītes laikā delegācija dalījās pieredzē ar Slovākijas pilsētu Obec Kiarov, Lietuvas pilsētu Ukmerge, Maltas pilsētu Birgu, Itālijas pilsētu Forza D'Agro un Spānijas pilsētu Laracha.  Pieredzes apmaiņas laikā tikām iepazīstināti ar partneru pilsētās paveikto un veidojām  turpmāko sadarbību.

Projekta sanāksmes laikā Līgatnes un citu pašvaldību delegācijas tika iepazīstinātas ar Laracha pašvaldības darbību, struktūru, pilsētām un tūrisma apskates objektiem. Apskatījām un iepazināmies ar Laracha pašvaldības lielākajām pilsētām Paiosaco un Caion, kur apmeklējām zvejniecības muzeju un ostas sakārtošanas projekta rezultātus, kā arī dienas centru bērniem un senioriem, bibliotēkas un stadionus, kas izveidoti ar Eiropas Savienības finansējuma palīdzību.

Laracha pašvaldība atrodas Galisijas autonomajā apgabalā. Laracha pašvaldības teritorija ir 125.95 km2 un tur dzīvo ap 10500 iedzīvotāji. Pašvaldības paspārnē ir divi bērnudārzi un 7 skolas. Sarunās ar Laracha pašvaldības vadītāju un deputātiem, uzzinājām, ka pašvaldībā mērs tiek ievēlēts uz 4 gadiem un nākamās pašvaldību vēlēšanas ir paredzētas 2019. gadā. Tāpat noskaidrojām, ka  Laracha pašvaldības ikgadējais budžets ir aptuveni 10 miljoni eiro un administrācijā strādā aptuveni 30 darbinieki, tai skaitā 5 nodaļu vadītāji ir deputāti. Larachas pašvaldībā ikdienas sakopšanas un komunālos pakalpojumus sniedz iepirkumu rezultātā uzvarējušās firmas. Laracha pilsētā ir aptuveni 25 sociāli nelabvēlīgas un maznodrošinātas ģimenes. Laracha pašvaldība nepiedāvā sociālos dzīvokļus, taču palīdz šīm ģimenēm ar pārtiku un apģērbu. Skolā pusdienas lielai daļai skolēnu apmaksā pašvaldība. Jāmaksā par ēšanu skolā ir tikai tiem bērniem, kuru vecākiem ir augsts ienākumu līmenis.

Projekta ietvaros apskatījām arī Galīcijas tūrisma vietas Santiago de Compostela pilsētā, kas ir UNESCO mantojuma sarakstā, Finisterre un Coruña.

Projekta rezultātā Līgatnes novada domes deputāts Rihards Vidzickis parakstīja nodomu līgumu sadarbībai starp A Laracha, Ukmerge, Birgu, Forza D'Agro, Līgatni, Obec Kiarov un Laracha pašvaldībām. Vizītes laikā tika iegūta kontaktinformācija gan no Laracha pašvaldības pārstāvjiem, kā arī no Slovākijas, Itālijas, Lietuvas un Maltas partneriem. Vislielāko interesi par Līgatni izrādīja Maltas pašvaldības Birgu priekšsēdētājs John Boxall, kurš izteica vēlmi sadarboties ar  Līgatnes pašvaldību, jo arī Birgu pašvaldība lieluma ziņā ir maza – tikai ap 3000 iedzīvotāji, bet šī pilsēta tiek plaši popularizēta ar Eiropas projektu palīdzību.

 

 

Laika ziņas
Aptaujas