Projekti

 

2021. gads

Aktuālie projekti

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti

Kopējais finasējums

Realizācijas termiņš

Atbalsta programma"Valsts un Eiropas Savienības atbalsts augļu, dārzeņu un

piena piegādei izglītības iestādēm

"Skolas atbalsts (Auglis/Piens)

 

 

1 214,46 EUR

2021/2022

“Foto pamatu apguves nodrošināšana Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā”

 

 

VKKF

684,00 EUR

2021. gada 31. decembriS, līdz 2021. gada 20.

decembriS

“Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Līgatnes novada dome

 

 

31.10.2021

“Fasādes atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana valsts kultūras piemineklim - PII ēkai Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā”

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde

Valsts kase

596253,59 EUR

 

Vidzeme iekļauj

 

Projekta numurs. (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003)

 

 

Eiropas Sociālais fonds

 

10 775 249,00 EUR

Ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim

 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 

Eiropas Sociālais fonds

 

2017. gada 16. marts -

2023. gada 31. decembris

Latvijas skolas soma

 

Latvijas Republikas kultūras republika

 

2018. gada 1. septembris -

2021. gada 31. decembris

2020. gadā realizētie projekti

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti

Kopējais finasējums

Realizācijas termiņš

“Sabiedrība ar dvēseli 2020”

Līgatnes novada dome

 

3500 EUR

31.10.2020

“Gājēju infrastruktūras objektu būvniecība Līgatnes pilsētā”

Līgatnes novada dome

ELFLA

19221,57 EUR

No 2019. gada 17. jūlijā un tiks pabeigta 2020, gada 27. aprīlī

“Zivju migrācijas ceļa atjaunošana pār Anfabrikas slūžām”

Līgatnes novada dome

Valsts Zivju fonds;

Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība

21614.23

No 2020.gada 1. maija līdz 2020.gada 31.jūlijam

"Zivju pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā"

Līgatnes novada dome

Valsts Zivju fonds;

Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība

2976.60 EUR

No 2020.gada 5. maija līdz 2020.gada 31. oktobrim

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.22/16/I/001).

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001).

ERASMUS+ projekts “Vislabākā izglītība – Līgatnes novadam” (sadaļā “Mācību mobilitātes skolu sektorā”).

 

ERASMUS+ skolu apmaiņas partnerības projekts “Gudrības spēks” (“Power of wisdom”).

Īstenotie

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti

Kopējais finasējums

Realizācijas termiņš

'"Krēslu iegāde Līgatnes kultūras namam'' Nr.17-09-AL18-A019.2202-000008

 

 

Lauku atbalsta dienests

36750 EUR

09.2017-04.2018

'"Pārvietojamu pludmales volejbola laukumu izveide Līgatnē''

 

 

Lauku atbalsta dienests

2212,42 EUR

09.2017.-29.06.2018

"Citādā skaņa un gaisma"

 

 

Lauku atbalsta dienests

1275,36

EUR

02.10.2017 - 30.04.2018

'"Skrituļošanas laukuma izbūve Augšlīgatnē''

 

 

Lauku atbalsta dienests

24179,07

EUR

10.05.2017 - 31.12.2017

"Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē"

 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

23758,10

EUR

01.09.2019 - 22.05.2020

"Līgatnes novada grants ceļu pārbūve"

 

 

Lauku atbalsta dienests

379359,33

EUR

02.07.2018 - 08.11.2019

'"Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai''

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

36086,05

EUR

02.11.2017-09.07.2020

Proti un dari!

 

Eiropas Sociālais fonds

 

2014. gada 1. septembris -

2020. gada 31. decembris

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Eiropas Sociālais fonds

 

2017. gada 1. janvāris -

2020. gada 31. decembris

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 

Eiropas Sociālais fonds

 

2017. gada 1. janvāris -

2022. gada 31. decembris