Projekti

 

nosaukums finansējuma avots realizācijas termiņš
Proti un dari! Eiropas Sociālais fonds

2014. gada 1. septembris -

2020. gada 31. decembris

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Eiropas Sociālais fonds

2017. gada 1. janvāris -

2020. gada 31. decembris
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Eiropas Sociālais fonds

2017. gada 1. janvāris -

2022. gada 31. decembris

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Eiropas Sociālais fonds

2017. gada 16. marts -

2022. gada 31. decembris
Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai Eiropas Reģionālās attīstības fonds

2017. gada 1. maijs -

2019. gada 31. maijs

Latvijas skolas soma Latvijas Republikas kultūras republika

2018. gada 1. septembris -

2021. gada 31. decembris

 

 

 

 

 

 

 

 

Laika ziņas
Aptaujas