Pūtēju orķestris

Pūtēju orķestra tradīcijas Līgatnē mērāmas gadu simtos. Šobrīd Līgatnes Kultūras centrs ir uzsācis orķestra atjaunošanu diriģenta Anatolija Terentjeva vadībā /zvanīt Anatolijam, mob. 29458949/

Interesentus pieteikties pa telefonu 2934 6946 (Daina)