Sabiedrība ar dvēseli 2018

Līdz 2018. gada 13. jūnijam Līgatnes novada iedzīvotājiem tika dota iespēja piedalīties projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli".

Tika iesniegti seši projektu pieteikumi:

        1) Bērnu rotaļu mājas “Zem ozola”

Projekta "Bērnu rotaļu mājas  "Zem ozola" gala ziņojums

        2) Līgatnes novada uzņēmēju tīmekļa vietne

Projekta realizācija pagarināta.

        3) Mini futbola laukuma vārti

Projekta realizācija pagarināta līdz 2019. gada 18. augustam. 

        4) Dabas ritmu aktivitātes bērniem

Projekta "Dabas ritmu aktivitātes bērniem" gala ziņojums

        5) Skeitparka konstrukciju klāsta papildināšana

Projekta "Skeitparka konstrukciju klāsta papildināšana" gala ziņojums

        6) Dzīves vides sakārtošana “Blodziņi-Jaunkārbes-Atpūtas”

netika atbalstīts

        7) 2018. gadā noslēdzās 2017. gadā atbalstītais projekts "Līgatnes Māmiņu kluba aktivitātes 2017./2018. mācību gadā"

Projekta "Līgatnes māmiņu kluba aktivitātes 2017./2018. mācību gadā" gala atskaite

Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi projektus un nolēmusi atbalstīt piecus projektus. Ar protokolu varat iepazīties šeit:  uploads/filedir/Projekti/protokols_2018_1.doc     


Konkursa iedzīvotāju iniciatīvām "Sabiedrība ar dvēseli" nolikums 

Konkursa gala ziņojums

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Projekta pieteikuma veidlapa