Sabiedrība ar dvēseli 2019


Līdz 2019. gada 19. jūlijam Līgatnes novada iedzīvotājiem tika dota iespēja piedalīties projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli".

Līgatnes novada dome atbalstīja trīs programmas “Sabiedrība ar dvēseli” projektus. Kopējā atbalsta summa bija 2 100 EUR. Katram projektam tika piešķirti 700 EUR.

Tika iesniegti trīs projektu pieteikumi:

        1) Veselības taka Skaļupēs

Skaļupes ciemats atrodas atstatu no Līgatnes novada centriem. Šajā ciemā ir trīs daudzdzīvokļu mājas un vairāki uzņēmumi. Teritorijā ir ierobežota sabiedriskā transporta kustība, nav veikala, un, lai baudītu kultūras dzīvi, ir nepieciešams doties uz novada centru vai attālākām pilsētām. Vietējā bagātība un apstāklis ir skaistie dabas skati, klusums, mežs un Gaujas tuvums.

Līgatnes novadam piederošā mežā ir izveidota pastaigu Mitoloģijas taka, kas ir iecienīta vietējo iedzīvotāju, viesu un tūristu pastaigu vieta. 2017. gadā šī taka tika atjaunota, taču, lai to padarītu veselību un fizisko aktivitāšu veicinošāku, bija nepieciešams to attīstīt. Gan vietējo iedzīvotāju, gan viesu, kas apmeklē Līgatni, interesēs tika nolemts to papildināt, izveidojot Veselības taku ar informācijas planšetēm uz kurām izvietota informācija ar veselību veicinošiem vingrinājumiem.


        2) Atpūtas vietas izveide Augšlīgatnē, Ošu ielā

Ošu ielas mikrorajons ir viens no lielākajiem Augšlīgatnē, un Ošu ielas spēļu laukums ir centrs apkaimē esošajiem bērniem vecumā no jaundzimušajiem un to vecākiem, kā arī vecvecākiem. Pagājušā gada realizētais projekts ir veicinājis laukuma sakārtotību, vecākos mazinot bažas par laukuma drošību. Lai veicinātu iespēju bērniem socializēties kopīgās aktivitātēs, kas veicinātu bērnu emocionālo attīstību, mazinātu noslēgtību, ko izraisa vides nepieejamībā, esošais spēļu laukums tika papildināts ar trijām bērnu rotaļu mājām. Šajā teritorijā problēma bija dzīves vides nesakārtotība atpūtas zonas veidā pieaugušajiem. Tāpēc ilgtermiņā vēlamies uzlabot apkārtējo vidi teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, radot ērtu, izturīgu, vizuāli pievilcīgu zonu, kur brīvo laiku pavadīt ne vien bērniem, bet primāri ģimenēm, pieaugušajiem, pensionāriem, kā arī novada viesiem. Projekta ietvaros iekārtota terase, soli un ugunskura vieta

        3) Augšlīgatnes Skeitparka aprīkojuma papildināšana

 Pakāpeniski papildinot Augšlīgatnes skeitparka aprīkojumu, projekta ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts jauns aprīkojums. Projekta veikšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada pavasarim.

 

 

 

Projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2019" nolikums

Pieteikuma veidlapa

Vērtēšanas kritēriji

Līguma paraugs

Gala ziņojuma veidlapa