Saites
Par noderīgiem tiesību aktu skaidrojumiem no LV.LV
2010-12-08
Par noderīgiem tiesību aktu skaidrojumiem no LV.LV

Noderīgas saites informācijai par valsts un pašvaldību darbu 

Latvijas Republikas Saeima – www.saeima.lv

Ministrijas

Latvijas Republikas Ministru kabinets

www.mk.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

www.varam.gov.lv

Aizsardzības ministrija

www.mod.gov.lv

Ārlietu ministrija

www.mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

www.em.gov.lv

Finanšu ministrija

www.fm.gov.lv

Iekšlietu ministrija

www.iem.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

www.izm.gov.lv

Kultūras ministrija

www.km.gov.lv

Labklājības ministrija

www.lm.gov.lv

Satiksmes ministrija

www.sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

www.tm.gov.lv

Veselības ministrija

www.vm.gov.lv

Vides ministrija

www.vidm.gov.lv

Zemkopības ministrija

www.zm.gov.lv

 

Valsts institūcijas

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

www.knab.gov.lv

Latvijas Banka

www.bank.lv

Latvijas Pašvaldību savienība

www.lps.lv

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

www.at.gov.lv

Latvijas Republikas Satversmes tiesa

www.satv.tiesa.gov.lv

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

www.pmlp.gov.lv

Valsts kanceleja

www.mk.gov.lv/lv/vk/

Valsts kontrole

www.lrvk.gov.lv

Valsts prezidenta kanceleja

www.president.lv

Valsts civildienesta pārvalde

www.vcp.gov.lv

 

Kaimiņu novadi

Siguldas novads

www.sigulda.lv

Amatas novads

www.amatasnovads.lv

Pārgaujas novads

www.pargaujasnovads.lv

Cēsu novads

www.cesis.lv

Priekuļu novads

www.priekuli.lv

Raunas novads

www.rauna.lv

Vecpiebalgas novads

www.vecpiebalga.lv

Jaunpiebalgas novads

www.jaunpiebalga.lv

Krimuldas novads

www.krimulda.lv

Mālpils novads

www.malpils.lv


  EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības informācijas bibliotēka

Informācija par ES
http://europa.eu.int/

Informācija par ES Padomes sanāksmēm
http://ue.eu.int/en/summ.htm

Eiropas Parlamenta mājas lapa
http://www.europarl.eu.int

 

Eiropas ombudsmenis
http://www.euro-ombudsman.eu.int/

 

Auditortiesas mājas lapa
http://www.eca.europa.eu/

Eiropas Centrālās bankas mājas lapa
http://www.ecb.int/

Reģionu komitejas mājas lapa
http://www.cor.europa.eu

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas mājas lapa
http://www.eesc.europa.eu/

Eiropas Kopienu tiesas mājas lapa
http://curia.europa.eu/

Latvijas Interneta resursi

Eiropas Savienības informācijas centra mājas lapa
http://ec.europa.eu/latvija

ES fondi
http://www.esfondi.lv/

Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs
http://www.eiroinfo.lv/

 Noderīgi:

 

Latvijas Tiesu portāls

Satversmes tiesa

Augstākā tiesa

Latvijas administratīvo tiesnešu biedrība

Valsts policija

Latvijas valsts saišu portāls: www.latvija.lv

Centrālās  vēlēšanu komisijas (CVK) informācija par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem sākot no 1997.g.  un 2009.g.06.jūnija vēlēšanu rezultāti

Finanšu ministrijas (FM) informācija pašvaldībām par aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informācija pašvaldībām
ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi

EUROGUIDANCE - Latvija

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā.

Euroguidance

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

http://ec.europa.eu/eures/

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

 

EUROPASS

http://www.europass.lv

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

 
Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

http://www.nva.gov.lv/

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

 

NVA Karjeras pakalpojumi

http://www.nva.gov.lv/pkiva/

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

http://www.aiknc.lv/

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

http://www.ikvd.gov.lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.

IKVD

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

http://visc.gov.lv/

Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšsmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

 

E-skola

http://www.e-skola.lv/

Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Rīgas izglītības informatizācijas sistēma. Atrodamā informācija: Rīgas izglītības iestādes (bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas), tajās realizētās izglītības programmas un uzņemšanas nosacījumi, informācija par interešu izglītību, aktuāla informācija e-skolas jaunumu un informācijas sadaļā.

 

Jaunatnes lietas

http://jaunatneslietas.lv

Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

 
Stipendijas un studiju atbalsts

Iespējamā misija

http://www.iespejamamisija.lv/

Programma Iespējamā misija piedāvā augstskolu absolventiem attīstīt līdera dotības, tūlīt pēc augstskolas beigšanas divus gadus strādājot kādā Latvijas skolā par skolotāju. Lai kļūtu par līderi, sāc savu karjeru ar skolu! Šajā pavasarī pieteikšanās programmai līdz 31.martam.

 

Latvijas Izglītības fonds

http://izglitibasfonds.lv/

Latvijas Izglītības fonds atbalsta studējošo un jauno zinātnieku radošo spēju attīstību, organizē kursus, seminārus, konferences, sniedz konsultācijas, veic pētījumus, izdod mācību literatūru, organizē izstādes un metodiska rakstura pasākumus.

 

Latvijas Universitātes Fonds

http://www.fonds.lv

Nodibinājums "Latvijas Universitātes Fonds" (LUF) ir lielākā mecenātisma organizācija Latvijā, kas darbojas ar mērķi atbalstīt talantīgus studentus ceļā uz pilnvērtīgas augstākās izglītības iegūšanu. LU Fonds 2009./2010.akadēmiskajā gadā piedāvā vairāk nekā 300 stipendijas topošajiem un esošajiem studentiem.

 
Citi noderīgi informācijas avoti

Biedrība "Jauniešu konsultācijas"

http://jk.org.lv/

Biedrība „Jauniešu konsultācijas” nodarbojas ar dažādu projektu rīkošanu un attīstīšanu, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties sev atbilstošāko profesiju, kā arī iepazīstinātu ar darba tirgus perspektīvām. Lielākie biedrības projekti ir portāls Prakse.lv, „Atvērto durvju nedēļa” Latvijas uzņēmumos, semināri vidusskolām „Jaunietis darba tirgū”, katalogs „Veiksmes formula”, TV spēle – raidījumi „Kurp dodies?”, datorspēle par darba aizsardzību, „Jaunatnes politikas forums”, mākslas filma „Amatieris” u.c.

 

Vortāls studentiem "Studentnet"

http://www.studentnet.lv/

Aktuāli kultūras pasākumi, mākslas izstādes, kino jaunumi, grāmatu anotācijas, konkursi, informācija par stipendijām, neformālās izglītības ieguves iespējām u.c. notikumiem un piedāvājumiem aktīviem jauniešiem.

studentnet

Kampaņas HELP: Par dzīvi bez tabakas mājas lapa

http://www.help-eu.com/

Eiropas Komisijas pretsmēķēšanas kampaņas HELP: Par dzīvi bez tabakas mērķis ir pārliecināt ES dalībvalstu iedzīvotājus nesākt vai pārtraukt smēķēšanu ar televīzijas reklāmu un citu aktivitāšu palīdzību.

Klašu audzinātājiem un citiem ieinteresētiem skolotājiem ir iespēja pasūtīt bezmaksas HELP mācību komplektus, kas veidoti īpaši skolēniem, aizpildot veidlapu kampaņas mājas lapā.

 
Studijas ārzemēs

PLOTEUS - Portāls par izglītības iespējām 31 Eiropas valstī

http://ec.europa.eu/ploteus

Mācīšanās/studiju iespēju meklētājs, informācija par studiju apmaiņas programmām, izglītības sistēmu apraksti, ar pārcelšanos uz citu valsti saistītie jautājumi.

 

ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs

http://www.educationusa.lv/

ASV oficiālā informācijas tīkla "Education USA" pārstāvis Latvijā. Informācija par akreditētajām ASV augstskolām, iestāšanās nosacījumiem, finansēšanas iespējām u.c..

 

IDP Education Australia - Austrālijas starptautiskās izglītības un attīstības organizācija

http://www.idp.com/

 

Hochschulkompass - Vācijas Augstākās izglītības kompass

http://www.hochschulkompass.de/

Informācijas par augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām Vācijā.

 

Austrian Exchange Service (ÖAD) - Austrijas apmaiņas programmu serviss

http://www.oead.ac.at/

Informācija par studiju iespējām Austrijā.

 

Krievijas Federācijas Izglītības ministrijas Nacionālā Akreditācijas aģentūra

http://www.nica.ru/

Informācijas par studiju iespējām Krievijā.

 

 

Jelgavas zinātniskā bibliotēka, e-plaukts

Jelgavas zinātniskā bibliotēka, e-plaukts bērniem

 Meklētāji

 

Tūrisms
Tūrisma attīstības valsts aģentūra www.latvia.travel - informācija tūristiem
www.tava.gov.lv - informācija par Tūrisma attīstības valsts aģentūru
www.greetingsfromlatvia.lv - jaunumu laikraksts
Latvijas institūts www.li.lv
Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
Nacionālā aviolīnija AirBaltic www.airbaltic.lv
Muzeji www.muzeji.lv
Latvijas Kempingu asociācija www.camping.lv
Šaursliežu dzelzceļš Gulbene-Alūksne www.banitis.lv
Latvijas tūrisma vortāls www.tours.lv
Ceļojumu un atpūtas portāls ww.icelo.lv
Ceļojumu un atpūtas portāls www.turists.net
 
Autonoma
Omahas Projekti www.omahapro.lv
DBJ www.dbj.lv
Auto Rent House www.autorenthouse.lv
Car rent www.carrent.lv
AGG www.agg-auto.lv
Mikroautobusu, autobusu un vieglo automašīnu noma www.mikroautobusunoma.lv
Auto/moto noma www.rentgroup.lv
 
Pasākumi www.notikumi.lv
Aktīvā atpūta
Makšķerēšana www.copeslapa.lv
Zivju audzēšana un makšķerēšana www.zive.lv
Valsts Zivsaimniecības pārvalde www.vzp.gov.lv
Laivošana un plostošana pa Gauju www.makars.lv
Ūdenstūrisms un laivas www.campo.lv
Kanoe laivu noma pa Gauju un Salacu www.gaujas-laivas.lv
Ūdenstūrisma klubs www.laivas.lv
Viss aktīvai atpūtai gan ziemā, gan vasarā www.burusports.lv
Telšu, laivu u.c. aktīvā tūrisma inventāra noma www.salmonoma.lv
Velotūrisms Rīgā www.veloriga.lv
Latvijas veloceļojumu informācijas centrs www.velokurjers.lv
TREK velosipēdi www.trek.lv
Ķemeru velonoma www.velonoma.lv
Kalnu velosipēdi un sacensības www.kalnusports.lv
Lidojumi ar gaisa baloniem www.altius.lv
Ūdens transports un aktīvā atpūta uz ūdens www.kugis.lv
Tūrisma inventārs un viss atpūtai dabā www.gandrs.lv
Zemūdens peldētāju informatīvais portāls www.nirejs.lv
Velo informācijas centrs www.bicycle.lv
Ekotūrisms Ekotūrisms
Izjādes ar zirgiem www.izjadesarzirgiem.lv
Putnu vērošana www.motacilla.lv
Aktīvās atpūtas iespējas Carnikavas novadā www.atputacarnikava.lv
Daba un vide
Vides ministrija www.vidm.gov.lv
Vides kvalitātes zīme "Zaļais sertifikāts" www.eko.celotajs.lv
Pasaules Dabas Fonds Latvijā www.wwf.lv
Ezeri www.ezeri.lv
Putni www.putni.lv
Ūdenskritumi saite
Latvijas dabas enciklopēdija www.latvijasdaba.lv
Gaujas nacionālais parks www.gnp.lv
Ķemeru nacionālais parks www.kemeri.gov.lv
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts www.biosfera.lv
Teiču dabas rezervāts www.teici.gov.lv
Naktsmītņu vides ietekmes un izmaksu monitoringa sistēma www.tourbench.info
Laika ziņas www.meteo.lv
Kultūra
Latvijas kultūras vortāls www.kultura.lv
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra www.nkmva.gov.lv
Piebalgas muzeji www.piebalgasmuzeji.lv
Veselība un labsajūta
Padomi pirts cienītājiem www.termorelax.com
Ekoloģiski produkti un preces www.ekopreces.lv
Koka kublas www.kubla.lv
Garainis - karstie koka kubli www.garainis.lv
Peloid Complex® dūņu kosmētika dunu-kosmetika.lv
Lauksaimniecība
Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv
Bioloģiskā lauksaimniecība www.ekoprodukti.lv
Lauki www.laukinet.lv
Latvijas lauku pārtikas produkti www.zemnieks.info
Dažādi
Brīvdienu māja www.brivdienumaja.lv
Latvijā ražotas preces www.razots.lv
Easyhouse www.easyhouse.lv
Elvi www.elvi.lv
Hipoteku banka www.hipo.lv
Lina lietas www.linalietas.lv
Growing Green Latvia www.ggl.lv
Rīgas pilsētas vēstis www.vestis.lv

Lietuvā

Tūrisms
Valsts tūrisma departaments www.travel.lt
Lauku tūrisma asociācija www.countryside.lt
Muzeji www.muziejai.lt
Daba un vide
Vides ministrija www.am.lt
Dabas fonds www.glis.lt
Kursiu Nerija nacionālais parks www.nerija.lt
Žemaitijos nacionālais parks www.zemaitijosnp.lt
Eiropas parks www.europosparkas.lt

Naktsmītnes
Lietuvas hosteļu asociācija www.lha.lt
Old Town Hostel www.oldtownhostel.lt
Fortuna Hostel www.fortunahostel.lt


Igaunijā

Tūrisms
Tūrisma attīstības valsts aģentūra www.visitestonia.com
Lauku tūrisma asociācija www.maaturism.ee
Igaunijas institūts www.einst.ee
Kartes un ceļu atlanti www.regio.ee
Daba un vide
Lahemaa nacionālais parks www.lahemaa.ee
Soomaa nacionālais parks www.soomaa.com
Nigula dabas rezervāts www.nigula.ee

Baltijā  

Prāmis "Scandlines"
Ventspils - Karlshamn (Zviedrija) 
Ventspils - Nynäshamn (Zviedrija)
Ventspils - Rostoka (Vācija)
www.mullerbaltic.lv

Eiropā

Eiropas Lauku tūrisma federācija "EuroGites" www.eurogites.org
Eiropas Ekoloģiskā un lauku tūrisma centrs "ECEAT" www.eceat.org
Eiropas tūrisma ekosertifikātu apvienība "VISIT" www.yourvisit.info
Atpūta laukos Spānijas Andalūzijā www.raar.es
Atpūta laukos Zviedrijā www.bopalantgard.org
Atpūta laukos Marches reģionā, Itālijā www.agriturismo-marche.it
Eiropas Tūrisma Komisijas portāls www.visiteurope.com  
Vorpommern reģionālā tūrisma apvienība, Vācija www.vorpommern.de
Ilgtspējīgs tūrims Īrija www.sustourism.ie
Brīvdienu dzīvokļi Vācijā www.bellmundo.de