Skaidrojumi
Skaidrojumi: Uzvārda maiņa bērnam
2011-11-29
Skaidrojumi: Uzvārda maiņa bērnam
Uzvārda maiņa bērnam, kas vēl nav sasniedzis 15 gadu vecumu, nav viegls ceļš, tomēr ir gadījumi, kad šai maiņai ir pamatoti iemesli un bērna interesēs to ir nepieciešams veikt. LV portāls skaidro, kā to izdarīt, kur vērsties un kādus dokumentus iesniegt, lai šī procedūra noritētu pēc iespējas ātrāk un pareizāk.
Skaidrojums: Laulības līgums - normāla laulības dzīves sastāvdaļa
2011-10-21
Skaidrojums: Laulības līgums - normāla laulības dzīves sastāvdaļa
Laulība no kopdzīves atšķiras ne tikai ar to, ka tā noslēgta likumiski, bet arī ar to, ka tā laulātajiem uzliek savstarpējus pienākumus, no kuriem nevar vienpusēji atteikties. Jau senie romieši laulību uzskatīja par darījumu, nesaskatot tajā neko nosodāmu vai apkaunojošu.
Skaidrojumi: Bērns piedzimis ārzemēs. Kā kļūt par Latvijas pilsoni
2011-09-13
Skaidrojumi: Bērns piedzimis ārzemēs. Kā kļūt par Latvijas pilsoni
Ja bērns, kam viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi un kam ir tiesības uz Latvijas Republikas pilsonību, ir nācis pasaulē ārpus mūsu valsts robežām, bet vecāki vēlas, lai viņam būtu LR pilsonība, nereti rodas vairākas neskaidrības, kā to iegūt.
Skaidrojumi: Kā Latvijā reģistrēt laulību
2011-08-14
Skaidrojumi: Kā Latvijā reģistrēt laulību
Ģimene ir sabiedrības dabiskais pamatelements. Neraugoties uz pasaulē šobrīd tik izplatīto praksi – pārim gadiem dzīvot kopā, veidot kopīgu saimniecību, radīt un audzināt bērnus bez laulības reģistrācijas, valsts un tiesību akti pirmām kārtām aizstāv juridisku savienību starp sievieti un vīrieti, kas izveidota, noslēdzot laulību. Iespēju reģistrēt laulību Latvijā piedāvā gan baznīcas, gan vairāk nekā 120 dzimtsarakstu nodaļas.
Skaidrojumi: Kas ir laulības līgums jeb laulāto mantisko attiecību līgums?
2011-07-26
Skaidrojumi: Kas ir laulības līgums jeb laulāto mantisko attiecību līgums?
Laulības līgumā vīrs ar sievu var noteikt pat to, kam piederēs televizors un kam putekļsūcējs. Laulības līgums ir pēc savstarpējas gribas noslēgts līgums starp laulātajiem, lai regulētu savas mantiskās attiecības.
Skaidrojumi: Kad un kur nepieciešama dokumentu legalizācija vai apliecinājums apostille
2011-06-18
Skaidrojumi: Kad un kur nepieciešama dokumentu legalizācija vai apliecinājums apostille
Pirms dodaties uz ārzemēm mācīties, strādāt vai pat plānojat turp pārcelties, atcerieties, ka visiem tiem dokumentiem, kuri būs nepieciešami, piemēram, mācību iestāžu beigšanas diplomiem, dzimšanas apliecībām, izziņai par nesodāmību, izziņai, ka neslimojat ar tuberkulozi un vēl citiem, būs nepieciešams Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta veikts apstiprinājums jeb apostille vai arī legalizācija, ja izvēlētā valsts nav parakstījusi 1961. gada Hāgas konvenciju.