Skolas personāls

No skolas dibināšanas brīža līdz 2006.gada vasarai skolu vadīja Inese Aizupiete. Šo gadu laikā par direktora vietniekiem mācību darbā strādājuši Vineta Golubkova, Ieva Praznicāne, Sarmīte Dzene, Irita Merga.
Ar 2007.gada 1.septembri par skolas direktori sāk strādāt līdzšinējā direktora vietniece mācību darbā Irita Merga, savukārt, par direktora vietnieci izglītības jautājumos – Inita Kuģe.

Direktore: Irita Merga Direktora vietniece izglītības jautājumos: Inita Kuģe

Skolā kopumā strādā 17 skolotāji ( no tiem 2 atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā) un 3 tehniskie darbinieki.

 

Laika ziņas
Aptaujas