Sociālais dienests

 

 Informācija par Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un pabalstiem pieejama: