Sociālais dienests

Līgatnes novada sociālais dienests

Adrese: Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108 

Sociālais dienests
 
Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Sociālais darbs – profesionāla darbība, kuras mērķis ir sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā, motivējot attīstīt pašas personas resursus.
 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kārtību nosaka:
 • Latvijas Republikas Ministru kabinets;
 • Pašvaldību domes.
 
Sociālā dienesta uzdevumi un pienākumi; 
 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu;
 • Sniegt sociālo palīdzību;
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus;
 • Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 • Novērtēt Sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • Ievērot profesionālo ētikas kodeksu un informācijas konfidencialitāti.  
   

Sociālā dienesta darbinieki:

N.p.k.

Amata nosaukums

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs

e-pasta adrese

1.

Dienesta vadītāja

Iveta Viļumsone

26433188

socdienests@ligatne.lv

2.

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Velita Solnceva

25467098

velita.solnceva@ligatne.lv

3.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Sarmīte Dāniele

29414465

sarmite.daniele@ligatne.lv

4.

Sociālais darbinieks

Santa Rudmieze

29392952

santa.rudmieze@ligatne.lv

5.

Sociālās palīdzības organizators

Baiba Putniņa

64155587

baiba.putnina@ligatne.lv

6.

Psihologs

Ilze Serģe

64155587

socdienests@ligatne.lv

7.

Aprūpētājs

Agrita Līckrastiņa

29392952

 

8.

Aprūpētājs

Gaļina Līckrastiņa

29392952

 

9.

Automobīļa vadītājs

Indulis Jaunzems

64155587

 

 

Klientu pieņemšanas laiki

 

Klientus pieņem tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Sarmīte Dāniele

          9:00 – 12:00

(29414465)

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

 

 Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Velita Solnceva

9:00 – 12:00

(25467098)

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

 Sociālais darbinieks

Santa Rudmieze

9:00 – 12:00

(29392952)

 

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

 Dienesta vadītāja

Iveta Viļumsone

9:00 – 12:00

(26433188)

 

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

 

Klientus nepieņem

 Sociālās palīdzības organizators

Baiba Putniņa

9:00 – 12:00

(64155587)

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

 

 

 Sociālās palīdzības organizators

Baiba Putniņa

9:00 – 12:00

(64155587)

Spriņģu ielā 7, Līgatnē

 Sociālais darbinieks

Santa Rudmieze

9:00 – 12:00

(29392952)

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

 

Psihologs

Ilze Serģe

9:00 – 14:00

(64155587)

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē


 

 Psihologs

Ilze Serģe

14:00 – 19:00

(64155587)

Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

 

 

Kā izvēlēties atbilstošo speciālistu?

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Velita Solnceva palīdzēs:

 • Ja esat nonācis krīzes situācijā:

·        zaudējis darbu;

·         pasliktinājusies veselība;

·        problēmas ģimenē,

·        vēlies saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā;

·        vēlies atbrīvoties no atkarībām u.c.

(tālrunis 25467098)

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem Sarmīte Dāniele palīdzēs:

 •  Ja ģimenē ir izveidojusies konfliktsituācija;
 •  Ja ir grūtības bērnu audzināšanā;
 •  Ja ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām;
 • Ja esat aizbildnis bārenim vai bez vecāku aprūpes palikušam bērnam.

(tālrunis 29414465)

Sociālā darbiniece Santa Rudmieze palīdzēs:

 •  Ja nepieciešama aprūpe mājās;
 • Ja nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā (pansionātā) pensijas vecuma personām u.c. pakalpojumi senioru vecuma personām.

            (tālrunis 29392952)

Sociālās palīdzības organizatore Baiba Putniņa palīdzēs:

 •  Ja nepieciešama materiāla palīdzība – pabalsts;
 •  Ja nepieciešama izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

 (tālrunis 64155587)

Psihologs Ilze Serģe palīdzēs:

 • Ja nepieciešama palīdzība dažādu dzīves situāciju risināšanā:

·        attiecības;

·        bērnu audzināšana;

·        tuva cilvēka zaudējums;

·        satraukums, nemiers un bailes;

·        stress u.c.

                 (tālrunis 64155587)

Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone palīdzēs:

 • Ja ir idejas, kā uzlabot sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Līgatnes novadā;
 •  Ja neesat apmierināts ar dienesta darbu vai pieņemto lēmumu.

                (tālrunis 26433188)

Konsultācijām pieteikties telefoniski.