Sociālais dienests

Līgatnes novada sociālais dienests

Adrese: Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108 

Sociālais dienests
 
Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Sociālais darbs – profesionāla darbība, kuras mērķis ir sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā, motivējot attīstīt pašas personas resursus.
 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kārtību nosaka:
 • Latvijas Republikas Ministru kabinets;
 • Pašvaldību domes.
 
Sociālā dienesta uzdevumi un pienākumi; 
 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu;
 • Sniegt sociālo palīdzību;
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus;
 • Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 • Novērtēt Sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • Ievērot profesionālo ētikas kodeksu un informācijas konfidencialitāti.  
   

Sociālā dienesta darbinieki:

N.p.k.

Amata nosaukums

Vārds, Uzvārds

Darba tel.

Mob.tel.

e-pasta adrese

1

Sociālā dienesta vadītāja

Iveta Viļumsone

64174121

26433188

socdienests@ligatne.lv

2

Automobīļa vadītājs

Indulis Jaunzems

nav

29414465

socdienests@ligatne.lv

3

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Velita Solnceva

64174123

 29414465

velita.solnceva@ligatne.lv

4

Sociālais darbinieks (aprūpe mājās un seniori)

Sandra Kuhaļska

64155587

 29392952

sandra.kuhalska@ligatne.lv

5

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Anete Bajāre

64174123

 29414465

anete.bajare@ligatne.lv

6

Aprūpētājs

Gaļina Puskaša

64155587

 

 socdienests@ligatne.lv

7

Aprūpētājs

Agrita Līckrastiņa

64155587

29414465

socdienests@ligatne.lv

8

Sociālās palīdzības organizators

Aiga Vanaga

64155587

 

aiga.vanaga@ligatne.lv 

9

Psihologs

Svetlana Gailuma

64155587

29414465

socdienests@ligatne.lv


Sociālā dienesta speciālistu pieņemšanas laiki Līgatnes pilsētas klientu apkalpošanas centrā

Spriņģu  ielā 7, Līgatnē un sniegtie pakalpojumi

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

(klientus nepieņem)

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām

Velita Solnceva

13:00 – 16:00

(iepriekš piesakoties pa tālruni 64174123 vai 29414465)

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

Anete Bajāre

9:00 – 12:00

(iepriekš piesakoties pa tālruni 64174123 vai 29414465)

Sociālās palīdzības organizatore

Aiga Vanaga

9:00 – 12:00

 

Sociālā darbiniece

(aprūpe mājās, seniori, pabalsti)

Sandra Kuhaļska

9:00 – 12:00

(iepriekš piesakoties pa tālruni 64155587 vai 29392952)

Darbinieku apmācības :

·        supervīzijas,

·        kovīzijas,

·        iekšējā kontrole.

 

 

Sociālā dienesta vadītāja

Iveta Viļumsone

9:00 – 12:00

 

Pārtikas paku dalīšana mēneša 2.un 4.ceturtdiena

14:00 – 16:00

 

Aprūpe mājās

 

 

Plānotās klientu apsekošanas dzīvesvietā

Aprūpe mājās

 

 

 

Sociālā dienesta speciālistu pieņemšanas laiki

Līgatnes pagasta klientu apkalpošanas centrā Nītaures ielā 6 un sniegtie pakalpojumi

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

(klientus nepieņem)

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

Anete Bajāre

9:00 – 12:00

 

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām

Velita Solnceva

13:00 – 16:00

 

Sociālā darbiniece

Sandra Kuhaļska

(aprūpe mājās, seniori, pabalsti)

9:00 – 12:00

 

Sociālās palīdzības organizatore

Aiga Vanaga

9:00 – 12:00

 

Darbinieku apmācības :

·        supervīzijas,

·        kovīzijas,

·        iekšējā kontrole.

Sociālās palīdzības organizatore

Aiga Vanaga

9:00 – 12:00

 

Psihologs

Svetlana Gailuma

10:00 – 18:00

(iepriekš piesakoties personīgi vai pa tālruni 64155587 vai 29414465)

 

Psihologs

Svetlana Gailuma

10:00 – 18:00

(iepriekš piesakoties personīgi vai pa tālruni 64155587 vai 29414465)

 

 

 

 

Sociālā dienesta vadītāja

Iveta Viļumsone

9:00 – 12:00

 

 

Aprūpe mājās

 

 

Plānotās klientu apsekošanas dzīvesvietā

 

Aprūpe mājās

 

 

 

 
Kā izvēlēties atbilstošo speciālistu? 

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Velita Solnceva palīdzēs:
 • Ja esat nonācis krīzes situācijā:
·        zaudējis darbu,
·        pasliktinājusies veselība,
·        problēmas ģimenē,
·        vēlies atbrīvoties no atkarībām u.c.
(tālrunis 64174123)
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem Ramona Indriksone palīdzēs:
 • Ja ģimenē ir izveidojusies konfliktsituācija;
 • Ja ir grūtības bērnu audzināšanā;
 • Ja ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām;
 • Ja esat aizbildnis bārenim vai bez vecāku aprūpes palikušam bērnam.
(tālrunis 64174123)
 
Sociālā darbiniece Aiga Vanaga palīdzēs:
 • Ja nepieciešama aprūpe mājās;
 • Ja nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā (pansionātā) pensijas vecuma personām (tālrunis 64155587)
Sociālās palīdzības organizatore Anete Bajāre palīdzēs:
 • Ja nepieciešama materiāla palīdzība – pabalsts;
 • Ja atbilstat trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
 (tālrunis 64155587)
 
Psihologs Svetlana Birjukova palīdzēs:
 • Ja nepieciešama palīdzība dzīves situāciju risināšanā:
·        attiecības;
·        bērnu audzināšana;
·        tuva cilvēka zaudējums;
·        satraukums, nemiers un bailes;
·        stress u.c.
                 (tālrunis 64155587)
 
Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone palīdzēs:
 • Ja neesat apmierināts ar kāda Sociālā dienesta speciālista darbu vai pieņemto lēmumu;
 • Ja ir idejas, kā uzlabot sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Līgatnes novadā.
                (tālrunis 64174121)
   
 

  

 

 

 

 

 

 

Laika ziņas
Aptaujas