Telefoni ārkārtas gadījumos

112 – vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 

Zvaniet uz tālruņa numuru 112, ja pastāv briesmas jūsu vai apkārtējo veselībai, dzīvībai, drošībai.  

Zvanot uz tālruņa numuru 112:

·         Jūs varat izsaukt ugunsdzēsējus glābējus;

·         Jūs savienos ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;

·         Jūs savienos ar policiju;

·         Jūs savienos ar gāzes dienestu.

Kad zvanīt uz tālruņa numuru 112

Uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.

Zvaniet, ja ir:

·         ugunsgrēks;

·         nepieciešama medicīniskā palīdzība;

·         nepieciešama policija;

·         jūtama gāzes smaka;

·         ceļu satiksmes negadījums;

·         negadījums uz ūdens;

·         negadījums uz dzelzceļa;

·         negadījums darba vietā;

·         noticis ēkas sagruvums;

·         noticis zemes nogruvums;

·         atrasta ķīmiska viela;

·         atrasts aizdomīgs priekšmets;

·         saņemts aizdomīgs pasta sūtījums.

Gadījumos, kad nav nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, izmantojiet citus tālruņa numurus palīdzības saņemšanai vai informācijas sniegšanai ārkārtas gadījumos.  

Iegaumējiet!

Ja esiet nokļuvis citā draudīgā situācijā, kura nav minēta, zvaniet uz tālruņa numuru 112 un ziņojiet par to!

Kā rīkoties, kad zvani uz tālruņa numuru 112

Ja ir noticis negadījums un ir nepieciešams zvanīt uz tālruņa numuru 112, vispirms centieties nomierināties.

Gaidiet savienojumu ar 112 zvanu centru.

Kad dispečers atbild uz Jūsu zvanu:

·         Īsi pastāstiet kas noticis.

·         Nosauciet precīzu adresi vai aprakstiet notikuma vietu.

·         Atbildiet uz dispečera jautājumiem.

·         Pēc dispečera lūguma nosauciet savu uzvārdu un telefona numuru.

·         Nepārtrauciet sarunu pirmais.

·         Esiet sazvanāms, var rasties nepieciešamība ar Jums sazināties atkārtoti.

Konkrētas atbildes paātrinās palīdzības saņemšanu. 

Atcerieties! Neviens dispečera jautājums nav lieks.

Iegaumējiet!

Ja 112 zvanu centra dispečers atbild, ka savienos ar citu dienestu, esiet pacietīgs un gaidiet savienojumu!

Avots: www.vugd.gov.lv/lat/par_vugd/darbibas_sferas/ka_rikoties_/ 

110 – Valsts policijas palīdzības tālrunis

·         Bezmaksas

·         Diennakts

·         Darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa

·         Savieno ar jebkuru dežūrdaļu

·         Visas sarunas tiek ierakstītas

Palīdzības tālrunis paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.

Ko un kā teikt, kad Jūs zvanāt uz 110:

·         Izsakieties pēc iespējas ātrāk un skaidrāk – kas ir noticis? Kur ir noticis? Kas zvana?

·         Saglabājiet mieru un atbildiet uz policijas darbinieka papildjautājumiem!

·         Atcerieties visu pēc iespējas precīzāk par negadījumā iesaistītajām personām, satiksmes līdzekļiem vai apstākļiem.

·         Nepārtrauciet sarunu pirms policijas darbinieka!

Izskaidrojiet arī bērniem, kādos gadījumos ir jāzvana uz 110 un kas ir jāsaka!

Avots: www.vp.gov.lv/

113 – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Kādos gadījumos jāzvana 113?

Uz NMP dienesta ārkārtas tālruni "113" jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – saslimšana/trauma ir pēkšņa un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

NMP dienesta mediķi izsauc, ja:

  • ir bezsamaņa,
  • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
  • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību,
  • rodas pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula, kas var liecināt par sirds infarktu,
  • ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu,
  • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

Uz šādām situācijām, izvērtējot izsaukuma pieteicēja sniegto informāciju, brigāde tiek nekavējoties nosūtīta. Detalizēti ar visiem neatliekamajiem gadījumiem, kad medicīniskā palīdzība pilnībā tiek segta par valsts līdzekļiem var iepazīties MK noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas kārtība” 199.pantā.

Avots: www.nmpd.gov.lv/nmpd/kad_saukt_NMP/


114 – Gāzes avārijas dienests


80200404 – Elektrotīkla bojājumu pieteikšana