trombona spēle

Trombona spēli mūzikas skolā jāmācās 6 gadus. Uzņemšana 1. klasē var notikt no 8 gadu vecuma.

Papildus trompetes spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un mācās arī klavierspēli. Liels ieguvums ir kolektīvā muzicēšana, kad kopā ar citiem jaunajiem mūziķiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā trombona spēli māca Andris Muižnieks. Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja ir Dace Bicāne.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.


Mācību plāns pa  gadiem, apgūstot trombona spēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase

Trombona spēle

2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas mācība 2 st./ned. 2 st./ned.        

Solfedžo

     2 st./ned.  2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra      1 st./ned.  1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned.
Vispārējā klavierspēle   0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana    2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 4 st./ned. 4 st./ned.
Prakse (koncerti, konkursi, meistarklases, radošās nometnes)     1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned.