tubas spēle

Tubas spēli mūzikas skolā jāmācās 6 gadus. Uzņemšana 1. klasē var notikt no 8 gadu vecuma.

Papildus tubas spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un mācās arī klavierspēli. Liels ieguvums ir kolektīvā muzicēšana, kad kopā ar citiem jaunajiem mūziķiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā tubas spēli māca Andris Muižnieks. Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja ir Dace Bicāne.

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.


Mācību plāns pa  gadiem, apgūstot tubas spēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase

Tubas spēle

2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas mācība 2 st./ned. 2 st./ned.        

Solfedžo

     2 st./ned.  2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra      1 st./ned.  1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned.
Vispārējā klavierspēle   0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana    2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 4 st./ned. 4 st./ned.
Prakse (koncerti, konkursi, meistarklases, radošās nometnes)     1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned.