Līgatnes novada vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Zeperi”

 Līgatnes novada vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "ZEPERI"