vizuāli plastiskā māksla

Mācoties vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, ir jāapgūst dažādi mācību priekšmeti, kas saistīti ar mākslu.

Mācības vizuāli plastiskās mākslas nodaļā kopš 2019./2020. mācību gada notiks 6 gadus. (Skolēni, kas iesākuši mācības pirms jaunā mācību gada, pabeigs piecgadīgo apmācības kursu.) Uzņemšana 1. klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma.

Līdzās pamatpriekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, kompozīcijai, veidošanai, audzēkņi apgūst arī darbu dažādu materiālu un tehniku izstrādē, kā arī mākslas vēsturi. Mācību darba plānā ietilpst arī dažādus muzeju un izstāžu apmeklējumi un to izvērtējums, kā arī došanās strādāt-gleznot un zīmēt brīvā dabā – doties plenērā.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā vizuāli plastiskās mākslas nodaļā strādā skolotāji Ingūna Briede, Ieva Pastare un Daiga Rudzuroga

Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

 

Mācību plāns pa  gadiem piecgadīgajā apmācību programmā ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase
Zīmēšana 1 st./ned. 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Gleznošana 1 st./ned. 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Kompozīcija   2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mākslas valodas pamati   1 st./ned. 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Darbs materiālā 2 st./ned.  2 st./ned. 2 st./ned.     
Veidošana       2 st./ned.  2 st./ned. 
Prakse   0.5 st./ned.  0.5 st./ned.  0.5 st./ned.