Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktualitātes Līgatnes apvienībā novembrī

Aktualitātes Līgatnes apvienībā novembrī

Zivju nārsta vērošanas taka Līgatnē
Jau vairākus gadus Zivju nārsta taka Līgatnē sniedz iespēju pacietīgiem un cītīgiem vērotājiem redzēt tādu noslēpumainu norisi dabā kā lašu un taimiņu nārsts, kas parasti notiek oktobrī un novembrī. Līgatnes upē ietek daudz avotu, un tās ūdens ir gan tīrs, gan pietiekami auksts, tāpēc tā ir ļoti piemērota nārstam. Nārstam labvēlīgākā ūdens temperatūra ir no +2°C līdz +6°C. Zivju nārsta taka sākas pie Anfabrikas klints un ved līdz pat Lustūža klintij. Ikvienam ir iespēja arī tiešsaistē vērot nārstojošās zivis speciāli izbūvētā zivju ceļā augšup pa Anfabrikas slūžām. Tiešraide skatāma Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā.
 
Turpināsies elektrības taupības pasākumi Līgatnē
Līgatnes apvienības pārvalde informē, ka elektroenerģijas taupības pasākumi Līgatnes pilsētā un Augšlīgatnes ciemā turpināsies. Ielu apgaismojuma intensitāte samazināta atbilstoši tehniskā pārslēguma iespējām un pieļaujam, ka ne visur izvēlētais risinājums ir drošākais vai atbilstošākais piegulošo īpašumu īpašniekiem, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Līgatnes apvienības pārvaldes saimniecības vadītājam Egilam Kurpniekam par vietām kur pamatoti nepieciešams tomēr saglabāt apgaismojumu, vai gluži pretēji - kādā vietā ielas apgaismojums nav lietderīgs.

 
Noslēgusies iepirkuma procedūra sniega tīrīšanai 2022./2023.gada ziemas sezonā
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:

  • SIA “Eco Baltia vide” - konkursa 1. daļā (Līgatnes pilsētas un Augšlīgatnes ciema maģistrālo ielu attīrīšana no sniega un pretslīdes materiālu iestrāde), 3. daļā (lauku ceļu attīrīšana Līgatnes pagasta dienvidu daļā) un 4. daļā (lauku ceļu attīrīšana Līgatnes pagasta rietumu daļā).

 

  • Cēsu rajona zemnieku saimniecība “Avotiņi” - konkursa 2. daļā (lauku ceļu attīrīšana Līgatnes pagasta austrumu daļā).

Par privātu ceļu attīrīšanu no sniega lūdzam vērsties minētajos uzņēmumos vai pie SIA “Līgatnes komunālserviss”, kas kā līdz šim veiks Līgatnes pilsētas un Augšlīgatnes ciema mazākas nozīmes ielu attīrīšanu no sniega.
Sniega tīrīšanas organizatoriskos jautājumus un pakalpojuma pasūtīšanu un izpildes kontroli nepastarpināti veiks Līgatnes apvienības pārvalde.

Dūmu detektori – obligāti katrā mājoklī
Veicot atsevišķu daudzdzīvokļu ēku apsekošanu, konstatēts, ka dažos no dzīvokļiem nav uzstādīti dūmu detektori. Atgādinām, ka dūmu detektoriem obligāti jābūt uzstādītiem katrā mājoklī. Tāpat, sākoties apkures sezonai, atgādinām, ka jāpārbauda dūmu detektoru tehniskais stāvoklis un jānomaina baterijas.  

Motosporta entuziastiem
Atgādinām, ka pašvaldības publiskās teritorijas (sporta laukumi, pastaigu takas, gājēju celiņi) nav piemērotas un tajās nav atļauta kustība ar krosa motociklu vai kvadriciklu. Rudens mitrums piešķir braucienam papildus “asumu”, taču nodara arī papildus postījumus zemsedzei un padara infrastruktūras izmantošanu apgrūtinošu vai pat neiespējamu gājējiem, kam tā domāta. Papildus - tiem, kas nav saskārušies ar ceļu satiksmes noteikumiem, bet joprojām ir sveiki un veseli, tomēr atgādinām, ka ar krosa motociklu kategoriski aizliegts pārvietoties pa koplietošanas ceļiem un šī mototehnika izmantojama tikai tam paredzētā vidē (mototrases, laukumi, privātas teritorijas).

Malka pašvaldības mežā
Saņemti vairāki lūgumi no iedzīvotājiem par iespēju savākt kritušos kokus pašvaldības mežos. Saprotams, ka šis būtu labs atbalsta veids šī brīža krīzes situācijā, taču šādas individuālas atļaujas pašvaldība nevar izsniegt, pat zinot to, ka kritušais koks reizēm nolemts satrūdēšanai un savas saimnieciskās vērtības zaudēšanai. Pašvaldība savu īpašumu, tajā skaitā šādus kokmateriāla krājumus, drīkst kādam “atdot” tikai publiskas izsoles kārtībā, kas tā arī tiek darīts, kad stāvkaltušo / kritušo koku apjoms sasniedzis lietderīgu slieksni vai tas nepieciešams sanitāras cirsmas nolūkos. Turklāt Līgatnes teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur krituši koki kļūst par dabīgu bioloģisku procesu un barības ķēdes sastāvdaļu - arī tā ir vērtība. Ceram uz sapratni un pacietību un pateicamies iedzīvotājiem, kuri jautā, pirms rīkojas.

 

KULTŪRAS PASĀKUMI

  • 11.novembrī plkst.19.00 Līgatnē par godu Lāčplēša dienai notiks gājiens.

Pulcēsimies pie Augšlīgatnes kultūras nama, lai dotos svinīgā gājienā uz Paltmales kapiem. Latvijas kontūras izlikšana ar svecēm.

  • 11.novembrī plkst.16.00-17.00 un plkst.18.00-19.00 Svētku lentīšu un piespraudīšu darināšana pirms Lāčplēša dienas gājiena.

Sadarbībā ar Līgatnes Amatu māju notiks svētku lentīšu un piespraudīšu darināšana pirms Lāčplēša dienas gājiena. No plkst.16.00-17.00 (Līgatnes Kultūras namā), no plkst.18.00-19.00 (Augšlīgatnes Kultūras namā)   

 

  • 11.novembrī, 12.novembrī un 18.novembrī no plkst.16.00 Skaņas un gaismas instalācija Līgatnē ap dīķi.

Par godu Valsts svētkiem Līgatnē trīs dienu vakaros tiks izgaismoti koki un atskaņota patriotiska mūzika.

  • 18.novembrī plkst.18.00 valsts svētku koncerts un balle Līgatnes Kultūras namā.

Koncertā piedalīsies Līgatnes jauktais koris, sieviešu vokālais ansamblis"Mantojums", NBS orķestris"Vairogs" ar viesiem no Amerikas. Pēc pasākuma balle (ar groziņiem), spēlēs grupa "Propelleris".

  • 26.novembrī plkst.10.30 Masku radošā darbnīca bērniem Augšlīgatnes Kultūras namā.

Sadarbībā ar Līgatnes Amatu māju tiks organizēta masku radošā darbnīca bērniem.

  • 26.novembrī plkst.12.00 Augšlīgatnes Kultūras namā Cēsu teātra izrāde "Heijā, vardulēn!"       
     

 

Datums: 2022. gada 2. novembris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');