Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apkopoti Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti; apmierinātība ar dzīvi novadā: 91%

Apkopoti Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti; apmierinātība ar dzīvi novadā: 91%

No 2023.gada 6.decembra līdz 31.decembrim norisinājās Cēsu novada iedzīvotāju elektroniskā aptauja. Kā vienu no galvenajiem faktoriem – savu uzticību pašvaldības darbam – pozitīvi vērtēja 53% respondentu. Tāpat apmierināti vai daļēji apmierināti ar savu dzīvi Cēsu novadā ir 91% novadnieku.

Aptaujā piedalījās 1645 iedzīvotāji. Lielākā daļa jeb 69% respondentu ir sievietes. Lielāko respondentu grupu jeb 38% veido iedzīvotāji vecuma grupā ''45-62 gadi''.

Respondenti vērtēja pašvaldības un domes deputātu darbu, pašvaldības sniegtos pakalpojumus, novada vidi un infrastruktūru, kultūras un sporta dzīvi novadā 2023.gadā. Tāpat iedzīvotāji izteica viedokli par novada turpmākajām prioritātēm.

Lai arī pārsvarā iedzīvotāji atzinīgi vērtējuši novada attīstību un pašvaldības darbu, liela uzmanība tiks pievērsta kritiskajiem vērtējumiem un iedzīvotāju ieteikumiem atvērtajos jautājumos. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tiks pārskatīti un uzlaboti gan esošie novada pakalpojumi, gan veidoti virzieni novada attīstībai.

Aptaujas rezultāti pieejami interaktīvas vizualizācijas formātā (skatīt zemāk).

Datums: 2024. gada 27. februāris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');