Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināta Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija

Apstiprināta Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija

Cēsu novada domē apstiprināta Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024.-2028.gadam. Tajā definēta stratēģijas vīzija, mērķi un noteiktas vairākas attīstības prioritārās jomas un uzdevumi. Dokuments izstrādāts sadarbojoties pašvaldības speciālistiem ar jauniešiem dažādās darba grupās un domnīcās.

Jaunatnes politikas stratēģija nepieciešama, lai plānveidīgi organizētu ar jaunatni saistītu jautājumu aktualizēšanu un risināšanu, kā arī stiprinātu sadarbību ar valsts, pašvaldības un nevalstiskā sektora institūcijām. 

Dokuments palīdz pamatot līdzekļu nepieciešamību darbam ar jaunatni un dod iespēju sabiedrībai un jauniešiem iepazīties ar to, kas tiek darīts jaunatnes jomā Cēsu novadā. 

Īstenojot stratēģijā noteiktos mērķus tiks stiprināta jauniešu iekļaušanās sabiedrībā, uzlabota jauniešu dzīves kvalitāte, kā arī sekmēta kvalitatīva un ilgtspējīga sistēmas izveide darbā ar jauniešiem.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Cēsu novada teritorija kļuvusi plašāka, tas nozīmē, ka jaunieši, tiem pieejamās iespējas un vajadzības kļuvušas vairāk. Šobrīd jaunatnes darba īstenošana Cēsīs un apvienību pārvaldēs norit tā, kā pirms administratīvi teritoriālās reformas - vietās, kur iepriekš tas darīts, darbu turpina speciālisti, kā arī tiek nodrošināta jauniešu centru un jaunatnes politikas īstenošanas vietu darbība.

Jaunatnes politikas stratēģija veicinās vienotu redzējumu un darba īstenošanu ar jaunatni visā Cēsu novada teritorijā. 

Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024.- 2028.gadam apskatāma šeit.

Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija izstrādāta jaunatnes politikas atbalsta projekta "Mainīties, lai augtu" (NR. VP2022/5-10) ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējumu.

 

Datums: 2023. gada 17. novembris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');