Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts mājsaimniecībām rudenī

Atbalsts mājsaimniecībām rudenī

Lai nodrošinātu atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, 2022.gada 11.augustā Saeima apstiprināja papildus atbalstu iedzīvotājiem, ņemot vērā energoresursu izmaksu straujo pieaugumu gaidāmajā apkures sezonā.

Mājsaimniecībai, kas apkurē izmanto malku:

1. Par malku, kas iegādāta no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50 % apmērā, ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3, bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3.

Pieteikumi pašvaldībā jāiesniedz no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

2. Par malku, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un par ko nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensēs fiksētu atbalstu 60 EUR vienam mājoklim. Iesniegumu Cēsu novada pašvaldība pieņems no š.g. 1.oktobra līdz 30.novembrim.

Mājsaimniecībai, kas apkurē izmanto koksnes briketes un koksnes granulas:

Izmaksu pieaugumu kompensēs 50% apmērā, ja kurināmā cena pārsniedz 300 EUR par tonnu, bet ne vairāk kā 100 EUR par tonnu. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs desmit tonnas. Atbalsta periods: no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Mājsaimniecībai, kas apkurē izmanto elektroenerģiju*:

Uz atbalstu var pretendēt, ja patēriņš lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh. Vasts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh bez PVN, bet ne vairāk kā 0,1 EUR par kWh. Jebkurā mājsaimniecībā pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni.

Atbalsta periods: no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Pieteikums jāiesniedz no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam.

*Attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma patēriņu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem.

Mājsaimniecībai ar centralizēto siltumapgādi:

Par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim maksa tiks samazināta 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 EUR/MWh.

Lai siltumenerģijas cena netiktu nepamatoti paaugstināta, noteikta neregulētā tarifa augšējā robeža – 300 EUR/MWh.

Tādējādi no attiecīgajā pašvaldībā apstiprinātā tarifa atņem 68 EUR par megavatstundu un iegūto starpību dala uz pusēm. Vienu pusi kompensēs valsts.

Atbalstu piemēros centralizētās siltumapgādes uzņēmums.

Mājsaimniecībai, kas apkurē izmanto dabasgāzi:

Par periodu no 2022.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecībām, kuru dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā pārsniedz 221 kilovatstundu mēnesī (21 kubikmetrs/mēnesī) valsts segs 50% no cenu pieauguma, proti, 30 EUR par 1 MWh jeb 3 eirocentus par 1 kWh bez PVN.

Kompensācija būs iekļauta dabasgāzes tirgotāju rēķinos par dabasgāzi jau no septembra (rēķinā būs iekļauts atbalsts gan par jūliju, gan augustu, tātad par šiem mēnešiem būs pārrēķins).

Aicinām sekot līdz pašvaldības informācijai par atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai.

Datums: 2022. gada 8. septembris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');