Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novads atzīts par vienu no zaļākajiem novadiem Latvijā

Cēsu novads atzīts par vienu no zaļākajiem novadiem Latvijā
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) izveidojusi administratīvo teritoriju BIO TOP 500 pēc bioloģiski sertificētās lauksaimniecības zemes platības.
Madonas novads novērtēts kā zaļākais Latvijā.
 
Kamēr Latvijā vidēji 17% lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimnieko bioloģiskie lauksaimnieki (296,6 tūkst. ha), izvērtējuma līderis, Madonas novads, ir ne tikai zaļākais Latvijā pēc bioloģiski sertificētās lauksaimniecības zemes īpatsvara – 37%, bet arī pēc platības – 26,6 tūkst. ha. Tālāk seko Ludzas novads ar 36% (18 tūkst. ha) un divi novadi ar līdzvērtīgu bio zemes īpatsvaru (33%), bet atšķirīgām platībām: Alūksnes novads (20,8 tūkst. ha) un Cēsu novads (17,3 tūkst. ha). Piektajā vietā starp zaļākajiem novadiem ierindojas Gulbenes novads ar 32% (12,8 tūkst. ha). 
 
Salīdzinot bioloģisko saimniecību skaitu, līderis Latvijā ir Balvu novads ar 295 bioloģiski sertificētām saimniecībām, kam seko Preiļu novads (270).
Starp novadiem ar zemu bio platību īpatsvaru ierindojas atsevišķi Pierīgas novadi (Salaspils – 1%, Olaines – 2%, Ādažu – 5%, Ropažu – 7%), kā arī novadi Kurzemē (Saldus – 4%, Talsu – 8%). Vismazāk bioloģisko platību ir Zemgalē (Jelgavas – 3%, Bauskas un Dobeles – 6%).
 
Savukārt starp pagastiem zaļākais pēc bio platību īpatsvara ir Rankas pagasts Gulbenes novadā ar 78%, bet pēc platības – Ošupes pagasts Madonas novadā ar 3537 ha. Zaļākā pilsēta pēc bioloģiski apsaimniekotās zemes platības īpatsvara ir Ainaži Limbažu novadā (82%), bet pēc platības – kaimiņos esošā Salacgrīva (231 ha). 
 
"Novadi un pagasti ar lielāku bioloģiskās lauksaimniecības zemes īpatsvaru ir nozīmīgi ne tikai kā teritorijas, kur cilvēka saimnieciskā darbība ir līdzsvarā ar dabu, bet arī kā ļoti pievilcīga dzīvestelpa," uzsver LBLA vadītājs Gustavs Norkārklis. "Pieaugot vides un veselības apdraudējumam no lauksaimniecības pesticīdu izraisītā piesārņojuma un palielinoties sabiedrības izpratnei par tīru vidi kā svarīgu resursu, bioloģiskākajiem novadiem ir potenciāls piesaistīt gan jaunus iedzīvotājus, gan tūristus," uzskata G.Norkārklis. "Pagasti, kas ir gandrīz brīvi no pesticīdu izmantošanas, kalpo kā signāls sabiedrībai par to, ka daļa lauksaimnieku izprot bioloģisko lauksaimniecības metožu nozīmīgumu tīras pārtikas ražošanā un dabas saglabāšanā. Iedzīvotāji administratīvajās teritorijās, kur ir lielas bioloģiski sertificētās zemes platības, var lepoties ar nepiesārņoto lauku vidi sev apkārt."
 
G.Norkārklis pieļauj, ka zaļākajos pagastos un novados varētu veidot bioreģionus ar ierobežojumiem lauksaimniecības pesticīdu izmantošanā. Šādās apputeksnētājiem labvēlīgās teritorijās varētu sekmīgi nodarboties ar biškopību, tostarp iegūstot bioloģiski sertificētus biškopības produktus, kas daudzviet Latvijā kļuvis neiespējami. 
BIO TOP 500 publicēts LBLA izdotā bioloģiskās lauksaimniecības nozares žurnāla "BIOLOĢISKI" februāra numurā. Saraksts veidots pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās statistikas.  
 
BIO TOP 10 novadi pēc bioloģiski sertificētās lauksaimniecības zemes platības īpatsvara:
 1. Madonas novads 37%
 2. Ludzas novads 36%
 3. Alūksnes novads 33%
 4. Cēsu novads 33%
 5. Gulbenes novads  32%
 6. Limbažu novads 30%
 7. Balvu novads 28%
 8. Krāslavas novads 28%
 9. Kuldīgas novads 24%
 10. Preiļu novads 24%
Avots: Lauku atbalsta dienests
 
BIO TOP 10 pagasti pēc bioloģiski sertificētās lauksaimniecības zemes platības īpatsvara:
 1. Rankas pagasts (Gulbenes novads) 78%
 2. Zeltiņu pagasts (Alūksnes novads) 78%
 3. Kalncempju pagasts (Alūksnes novads) 73%
 4. Mazozolu pagasts (Ogres novads) 68%
 5. Sausnējas pagasts (Madonas novads) 67%
 6. Virešu pagasts (Smiltenes novads) 65%
 7. Druvienas pagasts (Gulbenes novads) 65%
 8. Zosēnu pagasts (Cēsu novads) 62%
 9. Ņukšu pagasts (Ludzas novads) 61%
 10. Pildas pagasts (Ludzas novads) 59%
Avots: Lauku atbalsta dienests
 
Plašāka informācija: 
Raivis Bahšteins, biedrība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Tālrunis 29495001, e-pasts raivis@ekoprodukti.lv
 
 
Datums: 2024. gada 13. februāris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');