Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iedzīvotāji un Cēsu novada vadība tiekas Līgatnes sarunu vakarā

Iedzīvotāji un Cēsu novada vadība tiekas Līgatnes sarunu vakarā

Ceturtdien, 20.oktobrī, Augšlīgatnes Kultūras namā aizvadīts iedzīvotāju sarunu vakars. Tajā piedalījās Cēsu novada domes vadība: domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un izpilddirektore Līga Bukovska. Līgatniešus uzrunāja arī Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja Līga Medne, komunālās saimniecības vadītājs Egils Kurpnieks un dažādu jomu speciālisti no vietējās pārvaldes.

Sarunas ievadā J.Rozenbergs ieskicēja administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz novadu un informēja par apjomīgajiem darbiem, kas paveikti. Tāpat ieskicēja novada jauno kultūras un tūrisma jomas pārvaldību un tās struktūru. J.Rozenbergs uzsvēra, ka darbs norit nerimstoši intensīvā ritmā, jo novadu reforma mijas ar pandēmijas un kara radītajiem krīzes apstākļiem un to tiešo ietekmi uz pašvaldību un tās iedzīvotājiem.   

Līgatnieši tika iepazīstināti ar izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas, kā arī ar funkciju apjomu, ko pēc reformas veic vietējā pārvalde. Tāpat klātesošie tika informēti par pašvaldības aktualitātēm, paveiktajiem darbiem pēdējā gada laikā, kā arī nākotnes plāniem novadā, tajā skaitā Līgatnes apvienībā. J.Rozenbergs uzsvēra, ka reformas rezultātā līgatnieši ir ieguvēji vairākās programmās, piemēram, izglītojamo ēdināšanas un sabiedriskā transporta atvieglojumu un sociālā atbalsta programmās. Iedzīvotāji tika uzklausīti un saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Sarunu vakara gaitā izvērtās vairākas nozīmīgas diskusijas. Viens no līgatniešu aktuālākajiem diskusiju tematiem bija par dažādu ceļa infrastruktūras posmu sakārtošanu, labiekārtošanu, kā arī satiksmes drošību dažādos ceļa posmos, autobusu pieturās un citviet pārvaldes teritorijā. Pašvaldības pārstāvji solīja iespēju robežās risināt problēmsituācijas operatīvi, kā arī meklēt tām ilgtermiņa risinājumus.

Pašvaldības vadība kliedēja iedzīvotāju satraukumu par to, ka no SIA “Līgatnes nami” varētu būt pazuduši māju uzkrājumi, uzsverot, ka aizvien notiek izmeklēšana un runa ir par grāmatvedības datiem, nevis reālo naudu. Pašvaldība lūgusi SIA "Līgatnes nami" grāmatvedībai veikt sākuma uzskaites datu pārbaudi un salīdzināšanu par laika periodu no 2010.gada. Tāpat tika uzsvērts, ka pašvaldība dara un turpinās darīt visu iespējamo, lai jautājums tiktu atrisināts.

Ar iedzīvotājiem tika pārrunāts jautājums par siltumapgādi un steidzamā kārtā veiktajiem pasākumiem, kas bija nepieciešami, lai atrastu iespēju robežās lētāko alternatīvu gāzei. J.Rozenbergs uzsvēra, ka siltumapgāde Līgatnē būs viens no nākamā gada risināmajiem jautājumiem.

Līgatnes Sporta centra vadītājs Agris Peipiņš aktualizēja pastāvošo problēmsituāciju, kādēļ šobrīd pieklusušas sporta nodarbības. A.Peipiņš uzsvēra, ka pastāv grūtības atrast trenerus. Šobrīd uzrunāti arī sporta skolu studenti, cerot, ka spēs atrast kompromisu atalgojuma ziņā. Vienlaikus klātesošie tika aicināti nākt ar idejām un ieteikumiem, lai uzlabotu sporta dzīvi Līgatnē.

Līgatnes apvienības pārvaldes kultūras namu vadītāja Dace Krīvena-Valdmane informēja klātesošos par aktuālo kultūras dzīvē, kā arī aicināja ikvienu uzrunāt viņu un dalīties ar idejām, kādu kultūras piedāvājumu tie vēlētos saņemt. Tāpat tika kliedētas bažas par to, ka Līgatnes Kultūras namā nav rosības, uzsverot, ka pasākumi tiek plānoti un notiks, ja vien to ļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

Tika uzklausītas arī citas iedzīvotāju vajadzības, saredzētās problēmas un pārrunāti jautājumi par ielu apgaismojumu, atkritumu apsaimniekošanu, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, sporta nodarbībām, mazdārziņu nomas maksu un dažādi citi saimnieciski jautājumi.

Sarunu vakara izskaņā J.Rozenbergs uzsvēra, ka izskanējušas daudz un dažādas vajadzības un tās sadzirdētas. Pie to īstenošanas tiks strādāts, taču jāatceras, ka visu nevar paveikt uzreiz un darāmie darbi tiks prioritēti.

Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi informēt pārvaldi par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās. Līdzīgi sarunu vakari jau notikuši daudzviet novadā un tiks organizēti arī turpmāk.

 

Datums: 2022. gada 21. oktobris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');