Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līgatnes uzņēmēji iepazīstināti ar novada tūrisma reorganizāciju un attīstības plāniem

Līgatnes uzņēmēji iepazīstināti ar novada tūrisma reorganizāciju un attīstības plāniem

Ceturtdien, 13.oktobrī, notika Līgatnes tūrisma nozares uzņēmēju tikšanās, kurā Cēsu novada pašvaldības vadība un tūrisma jomas speciālisti informēja uzņēmējus par notiekošo reorganizāciju tūrisma jomā Cēsu novada pašvaldībā, vienlaikus iepazīstinot uzņēmējus arī ar vietējā tūrisma attīstības virzieniem.  

Līdz šim kultūras un tūrisma nozares funkciju izpildi Līgatnes apvienības pārvaldē veica pašvaldības aģentūra “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs”. Uzņēmēji tika iepazīstināti ar notiekošo reorganizācijas procesu Cēsu novada pašvaldībā. Kultūras funkcijas ar 1.septembri jau pārņēmusi pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”. Savukārt Līgatnes tūrisma nozares pārvaldība reorganizācijas procesā tiks nodota pašvaldības aģentūrai “Cēsu novada Tūrisma attīstības aģentūra” ar 2023.gada 1.janvāri.

Jāpiebilst, ka reorganizācijas pamatā ir mērķis veicināt ilgtspējīgu un daudzpusīgu kultūras un tūrisma nozares kopēju attīstību visā Cēsu novadā un nodrošināt efektīvu un stratēģiski plānotu tūrismam atvēlēto līdzekļu izlietojumu.

Līgatnes tūrisma informācijas centra vadītāja Santa Jermičuka klātesošajiem uzsvēra, ka: “Viennozīmīgi spēks ir kopībā, un, apvienojoties līdzīgas nozares uzņēmējiem, var augt un attīstīties daudz pilnīgāk. Līdz ar ko tūrisma jomas uzņēmējiem jo īpaši svarīgi apvienoties klasterī. Ar pārliecību varu teikt, ka Līgatne ir labais piemērs par to, kā apvienot un ap sevi pulcēt tūrisma nozares uzņēmējus, strādāt un sastrādāties ar viņiem.”

Tikšanās laikā izvērtās arī vairākas diskusijas, kurās uzņēmēji uzsvēra būtiskākās nepilnības un nepieciešamos uzlabojumus, piemēram, infrastruktūras sakārtošanu.

Paldies uzņēmējiem, kuri apmeklēja tikšanos! Aicinām gan uzņēmējus, gan kopienas iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties dažādu lēmumu pieņemšanā, kas tiešā vai netiešā veidā var ietekmēt nozares attīstību.  

 

Datums: 2022. gada 14. oktobris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');