Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Norit Līgatnes pagasta autoceļa "Blodziņi - Asaru Ceļš" pārbūve

Norit Līgatnes pagasta autoceļa "Blodziņi - Asaru Ceļš" pārbūve

Norit Līgatnes pagastā esošā pašvaldības autoceļa “Blodziņi (Vaisuļi) - Asaru Ceļš” pārbūve. Projekta gaitā paredzēts pārbūvēt grants seguma autoceļu 1548 metru garā posmā.

Autoceļa “Bļodziņi (Vaisuļi) – Asaru ceļš” nomalēs laika gaitā izveidojies apaugums, kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes, tādējādi samazinot tā nestspēju un bojājot ceļa segumu. Tāpat ceļa nomales aizaugušas ar krūmiem un kokiem, kas rada bīstamību ceļu satiksmē.

Projekta gaitā paredzēts pilnībā pārbūvēt ceļa posmu, noņemt lieko apaugumu, iztīrīt un izveidot grāvjus lietus ūdens novadīšanai, nomainīt un saremontēt bojātās caurtekas, uzstādīt jaunas un atjaunot esošās ceļa zīmes. Tiks veikta esošās brauktuves profilēšana atbilstoši prasībām, kā arī jaunas grants seguma virskārtas izbūve. 

Būvdarbu laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi. Satiksmes organizāciju nodrošinās būvdarbu veicējs. Aicinām plānot papildus laiku ceļā.

Darbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas ceļi”.

 

 

 

 

Datums: 2023. gada 14. septembris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');