Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publiskā apspriešana par lokālplānojumu Līgatnē, Pilsoņu ielā 1

Publiskā apspriešana par lokālplānojumu Līgatnē, Pilsoņu ielā 1

Paziņojums par lokālplānojuma Pilsoņu ielā 1, Līgatnē, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Cēsu novada dome 2023.gada 28.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.682 “Par lokālplānojuma Līgatnes papīrfabrikas teritorijai Pilsoņu ielā 1, Līgatnē, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt Līgatnes papīrfabrikas teritorijai spēkā esošajā Līgatnes novada teritorijas plānojumā noteikto rūpnieciskās apbūves zonējumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai izmantošanai, veicot vēsturiski izveidotās industriālas teritorijas revitalizāciju. 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2024.gada 7.februāra līdz 6.martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 12.februārī plkst.17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē. Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 12.februāra plkst.12.00, aizpildot reģistrācijas anketu ŠEIT vai rakstot e-pastā: madara.jenerte@cesunovads.lv.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, un Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, kā arī Līgatnes apvienības pārvaldes vietnē un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt klātienē vai nosūtīt elektroniski e-pastā: dome@cesunovads.lv vai pa pastu uz adresi: Cēsu novada pašvaldībai, Raunas ielā 4, Cēsīs, un Līgatnes apvienības pārvaldei, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Cēsu novada pašvaldības galveno teritorijas plānotāju Madaru Jenerti, zvanot pa tālruni 26550131. 

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Datums: 2024. gada 5. februāris
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');