Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rehabilitācijas centrs "Līgatne" īstenos energoefektivitātes projektu

Rehabilitācijas centrs "Līgatne" īstenos energoefektivitātes projektu

Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” ar nozīmīgu ieguldījumu centra attīstībā ir uzsākusi realizēt energoefektivitātes projektu. Projekta gaitā tiks veikta administratīvā korpusa fasādes vienkāršotā atjaunošana un inženiersistēmu atjaunošana. Tajā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 2,3 miljonus eiro, un to iecerēts pabeigt 2025. gada vasarā.

Projekta primārais mērķis ir par vismaz 42% samazināt uzņēmuma primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Projektā plānots veikt administratīvā korpusa fasādes atjaunošanu, logu, vitrīnu un durvju nomaiņu un ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanu, apkures sistēmas pārbūvi, ventilācijas sistēmas izbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu atjaunošanu, siltummezgla pārbūvi, elektrotīklu atjaunošanu.

“Ilgtspējīga attīstība ir nevis nākotnes vīzija, bet jau patlaban izmērāms uzņēmuma ekonomiskais ieguvums. Klienti un sadarbības partneri izvēlas un novērtē tos, kuri strādā ne tikai efektīvi, bet ir arī atbildīgi pret vidi,” stāsta SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valdes locekle Dace Klāmane. “Šis energoefektivitātes projekts ir solis uz priekšu, lai modernizētu un uzlabotu infrastruktūru, kas nav atjaunota kopš ēkas būvniecības 1981.gadā. Īstenojot projektu, tiks uzlabota veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēja vide, nodrošinot turpmāku kvalitatīvu pašvaldības sniegto pakalpojumu piedāvājumu iedzīvotājiem, vienlaikus radot arī vizuāli pievilcīgu ēku kompleksu ciematā un patīkamāku darba vidi darbiniekiem.”

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 2 338 085 eiro. No tām 486 954 eiro ir attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” līdzfinansējums kapitāla atlaides veidā no Atjaunošanas un noturības mehānisma #NextGenerationEU. Aizņēmuma finansējumu 1 4501 03 eiro apmērā nodrošina AS “Swedbanka”, un pašu finansējms ir 401 036 eiro. Būvprojekta autors un autoruzraugs SIA “Komunālprojekts”, atjaunošanas darbus veiks SIA “Lokšīrs”, būvdarbu uzraugs - SIA “Akorda”.

Datums: 2024. gada 23. aprīlis
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');