Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsākta zivsaimnieciskās stratēģijas izstrāde

Uzsākta zivsaimnieciskās stratēģijas izstrāde

Uzsākta Zivju fonda atbalstītā projekta "Zivsaimniecisko stratēģiju, tai skaitā zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Cēsu novada ūdenstilpēm" īstenošana. Projekta gaitā SIA "Saldūdeņu risinājumi" veiks zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādi Ungura, Juvera, Ilzes, Nedža, Tauna, Niniera ezeram. Ezeru zivsaimniecisko stratēģiju izstrādes norises laikā tiks veikta zinātniskā zveja un hidrobioloģiskā izpēte. Ungura, Juvera, Ilzes ezerā no 8.jūlija līdz 12.jūlijam, Nedža un Tauna izpēte plānota no 7.augusta līdz 9.augustam, savukārt Niniera izpēte plānota 21.augusta līdz 22.augustā.

Papildus 9.jūlijā no plkst.11.00 līdz plkst.15.00 atpūtas bāzē "Ķecis" (pie Ungura ezera) interesenti aicnāti nākt pie pētniekiem, lai uzzinātu visu par Ungura ezeru ūdens kvalitāti, zivju sugu sabiedrību u.c. interesējošus jautājumus. Kā arī plānota fokusgrupas sanāksmes organizēšana, lai apzinātu Ungura zivsaimnieciskā un socio-ekonomiskā resursa vērtību sabiedrības acīs.

Savukārt piektdien, 12.jūlijā, no plkst.11.00 līdz plkst.15.00 Taurenes "Katlu mājā" interesenti ir aicināti nākt pie pētniekiem un uzzināt visu par Juvera un Ilzes ezeru ūdens kvalitāti un zivju sugu sabiedrību.

Cēsu novada ezeru apkārtnes iedzīvotāji un citi interesenti aicināti iesaistīties ezeru zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādē. Viedokļus un priekšlikumus aicinām sūtīt uz epastu: saldudenu.risinajumi@gmail.com.

Datums: 2024. gada 2. jūlijs
gtag('config', 'G-YL58XLKND2');