Jaunumi
Ieskats vēsturē: DIKĻU DZIESMUSVĒTKI - 1939 gada 16.jūlijā. Paldies Guntim Bērziņam par atsūtīto informāciju.

Dikļos 1939 gada 16.jūlijā pl.18.20 notika Dikļu Dziesmusvētki, kas bija veltīti pirmo Dziesmusvētku 75 gadu atcerei (1864-1939). Tajos dalību ņēma arī mūsu kori.

Līgatnes lauksaimniecības biedrības koris
.
Dir. J. Brants.
S o p r a n i : Andiņa Anna; Bērziņa Anna; Būdiņa Antonija; Dolfija Emma; Dreijere Ilga; Ermane Jūlija; Grinberga Marta; Krūmiņa Milda; Mašiņa Lidija; Priedīte Anna; Rozīte Katrina; Tīmane Olga; Upīte Austra; Zicmane Ludmilla; Zilgalve Lūcija; Jēkabsone Marija.
A l t i : Bambe Milda; Brante Emima; Gūtmane Elza; Matīse Milda; Mūrniece Malvīna; Treimane Olga.
T e n o r i : Ekerts Jānis; Ekerts Kārlis; Matīss Arnolds; Matīss Arturs; Plucis Ēvalds; Priedītis Pēteris; Riekstiņš Reinholds; Vanags Arvids.
B a s i : Dreijers Alfrēds; Ērmanis Jānis; Mazulis Kārlis; Skuja Kārlis; Vīgants Jānis.

Līgatnes papīrrūpniecības strādn. arodb-bas koris.
Dir. E. Priedītis.
S o p r a n i : Kaselmane Margota; Vīksne Milda; Zicmane Elvira; Ceipa Karline; Gebharta Hilda; Rozenfelda Karlina; Salaszemniece Valija; Skādule Lilija; Liepiņš Alma; Ekerts Elza; Zirdziņš Velta.
A l t i : Uldrike Vera; Dauvalde Elza; Upgale Ksenija; Zīle Auguste; Zviedre Austra; Baumane Valija; Balduse Irmgarde; Bikava Tekla; Baumsone Ella.
T e n o r i : Eglītis Jānis; Liepiņš Jānis; Putniņš Jānis; Bērziņš Pēteris.
B a s i : Semenskis Sergejs; Šimanelis Vilis; Melbārdis Roberts.

2013-05-29